top of page
Search

Karma ja kuidas elu meid õpetab

Updated: Feb 21, 2019

“Ei tasu süüdistada kedagi. Halvad inimesed annavad meile õppetunde, head inimesed toovad meile rõõmutunde ning armastavad inimesed kingivad meile meeldejäävaid mälestusi. Kõik inimesed pakuvad meile kogemusi ja teevad meid omamoodi targemaks.” - Andero Pebre Meie maailm kannab endas palju reegleid, pseudoseadusi, kinnistunud ettekirjutisi ja anorgaanilisi tõekspidamisi. Meie maailm kannab palju mitteloomulikke energiavälju nii looduse, tehisintellekti kui ka inimeste endi sees ja vahel, mis suures pildis loob emotsionaalset, spirituaalset kui ka mentaalset meeltesegadust. Meie maailm kannab ka geomeetrilisi, keemilisi kui ka geneetilisi mutatsioone ja disharmooniat. Siia maailma või täpsemalt siia planeedile kehastudes võtame me kaasa ka päikesesüsteemsed, kui ka galaktilised/kosmilised nihked ja traumad, mis siin reaalsuses peegelduvad isikliku elu karmamustriteni välja. See kõik aga tähendab ainult üht. Siin tuleb palju õppida ja kohaneda, et ellu jääda ning palju meenutada ja taas-avastada, et ennast mitte kaotada. Kuid kas me tõesti tulime siia kehastuma ainult ellujäämise nimel või saab siin pealtnäha hullumeelses maailmas ka pärisel elu nautida nii, et tervis on korras, meel on selge ja hing on rahul? Olenemata sellest kui anorgaaniline või orgaaniline, kui orjastav või vaba, kui normaalne või ebanormaalne on planetaarne elukorraldus, tuleb meil ikkagi võtta vastutus siinsete tagajärgede eest. Miks? Sest paraku on mingi osa meist siin selle kosmilise draamaga seotud, muidu me siin poleks ja kui on olnud võimalus tulla appi ja kui on eetiline tulla appi, siis empaatia võimega rassid seda teevadki. Ju on meil see valik tehtud ja see valik tundub olevat vägagi teadlik sellesosas mis meid siin ees ootab. Ei saa öelda, et me oleks selle suletud süsteemi loojad küll aga oleme osaliselt andnud loa sellel valikul manifesteeruda ja nüüd on meie endi hingaosad ja meie kosmilise perekonna hingeosad madalamates Tihedustes siin suletud süsteemis olnud lõksus väga pikka aega. Siin on palju seda mida me kontrollida ei saa, kuid vähemalt sama palju on ka seda mida me saame kontrollida ehk mille osas saame teha teadlikke valikuid. Nagu me teame, näeme ja kuuleme kõikjalt siis maailm on suures muutumises ja inimeste teadvus on suures muutumises. Soov orjastada, soov vangistada, soov traumeerida, soov piinata, soov lammutada ja hävitada on saanud selle planeedi ajaloos möödapääsmatuks ihaks teatud energia defitsiidis vaevlevatel kosmilistel rassidel. Järjest rohkem inimesi märkavad ja näevad seda end ümbritsevas maailmapildis. Korduvate mustrite lugemine ja avatud meel võivad viia ärkamiseni kus tekib võimalus rebida ennast lahti meeltekontrolli programmidest, vääruskumustest ja suurtest manipulatsioonidest. Välispidistest juhtmetest vabanemine viib meid juba lähemale meie endi sisemaailmale tähelepanu pööramisele. See on juba suur asi kui avastame, et välispidine süsteem on programmeeritud meid orjastama ja aeglaselt tapma, kuid see on alles esimene samm. Järgmine samm on see kui avastame oma sisemaailma orjastatuse ja väändunud karmamustrid mis omavad kahjuks väga suurt rolli meie igapäeva elus. Karma ei ole miski mis tuleb ainult eelmistest eludest. Karma tuleb ka olevikust ja tulevikust ning ka kõrgemate Tiheduste ja dimensioonide peegeldusest siia alla, kus asuvad meie Kõrgemad Minad. Karmalised energiamiasmid ehk energeetilised blokeeringud on inimeste bioväljas, emotsionaalkehas kui raku tasandil sees olemas. Ma kahtlen kas 100%-lt puhast ja miasmidest vaba kehastunud hinge siin planeedil üldse ongi, sest suurem taustsüsteem on nii sügavalt moonutatud ja nihkes, et mõjutab meid kõiki. See aga ei tähenda seda, et peaksime võtma ohvri rolli ja toetuma kõikidele negatiivsetele sündmustele oma elus kui karmalistele vabandustele. Meil on võime seda kõike tervendada, puhastada ja ümber kirjutada kui me võtame selle valiku seda teha. Kõik saab alguse teadlikust enesekontrollist, enese-teadvusest, enese-armastusest, suhtumistest, vastutustest ja igapäevastest käitumismustritest, mõtetest ja tegudest ning loomulikult energeetilistest valikutest. Kuna eelmised elud ja tulevased elud toimuvad ka praegu siis karma eksisteerib ka alati praegu mis tähendab seda, et ka selle muutmist ja ümber kirjutamist saan teha praegu. See ei tähenda aga seda, et kõik tulemused peaksid manifesteeruma kohe praegu, küll aga see tähendab, et teekond parema ja teadlikuma eluni kooskõlas harmoonilise loomega saab alata ja tulemused mida soovite näha hakkavad vaikselt ilmestuma. Iga võõras tänaval, iga perekonnaliige kodus ja iga ette juhtuv sündmus peegeldab meile seda kollektiivset platvormi milline on meie enda isiklik platvorm. Inimese isiklikku platvormi kutsutakse Mahaara Kilbiks, mis asub 30cm sügavusel jalataldadest. Kui te seda veel ei teadnud, siis hakake nägema, teadma ja tunnetama seda 1m läbimõõduga platvormi, sest see kuvab meile selle reaalsuspildi mida kogeme ja sinna platvormile kogunevad ka karmamiasmid. Kõik mis näib meie elus ebaloomulik, ebainimlik, ülekohtune või üdini anorgaaniline siis tea, et see on saanud alguse sellest kilbist. Miasmid tekivad sealt edasi ka meie auravälja ja aatomtasandile. Puhastamiseks soovitan alustada Maa tuumast kõrgsageduslike energiate tõmbamist oma jalge all olevale kilbile ja sealt edasi juba üle kogu oma keha moodustades energiasamba. Kui palju me võitleme, tõestame ja vampiiritseme üksteise kallal kasutades mitteloomulikke käitumis- ja tegutsemismustreid. Kui mitte-teadlikult me kasutame igapäevaselt oma emotsionaalkeha ja kui mitte-teadlikult me kasutame oma meelt valikute tegemisel. Kui palju me paneme ennast tundma igapäevaselt kehvasti kas: süüdi, väärtusetuna, alaväärsena, ohvrina, või abituna. Kõik need negatiivsed tunded, emotsioonid ja mõtted on mingid karmalised väljendused meie elus mis tekivad kombineeritud kujul nii minevikust, olevikust ja tulevikust samaaegselt. See reaalsus on tõsine proovikivi kus saame esiletõusnud anorgaanilisi miasme ja mustreid teadlikult muuta ja parandada. Igasugune sodi ja mitteloomulik tuleb aina kiiremini esile. Alates aastast 2013 tulevad need veel kiiremini ja ükski vale ei jää püsima pinnasele mis on muutumas aina autentsemaks. Kuna kosmilised ja galaktilised protsessid mõjutavad planeete ja planeet mõjutab kõiki eluvorme planeedil kaasaarvatud inimesi siis planeedi mustrite puhastumise järellainena hakkavad puhastuma kõikide inimeste karmalised mustrid. Nende esiletõusmine võib aga tähendada mõnel juhul ka väga karme tagajärgi. Kõik mis peab tulema välja, tuleb nüüd välja ja meil ei jää muud üle kui olla selleks valmis. Kõik kes otsustavad väändunud mustritel edasi elada võivad silmitsi seista väga raske tulevikuga nii emotsionaalsel, füüsilisel, vaimsel, kui ka finantsilisel tasandil. Kui eelnevalt toetas finantsmaailma tugevalt anorgaanika mis väljendus varastamise, varjamise ja valetamisega ehk mida rohkem varastad seda rikkam oled, siis nüüd selliste mustrite pealt enam kaugele ei jõua. Ma ei väida, et see on lihtne ja käib nii möödaminnes, kuid ma leian, et meie tervisele, meie sisemaailma harmooniale ja meie välispidisele ilusale elule mida ju kõik soovime, saab olema kõige määravam see kui meisterlikud on meie mõtlemised, käitumised, suhtlemised, suhtumised ja tegutsemised. Pinna peale kerkivad sellised vastutused nagu eneseteostus, enese-teadvus, enese-valitsemine, enesedistsipliin, enese-armastus, vaimne terviklikkus, mõistmine ja tunnustamine, kannatlikkus, usaldus, heasoovilikkus, koostöö ja kõrgeim taju. Kui me jätkame selliste mustrite peal elamist nagu: vastutustundetus, silmakirjalikkus, laiskus, piiratud loomus, asjatundmatus, vaenulikkus, argus, orjus, rikutus ja viletsus siis saame seda elult veel jõulisemalt vastu. Need kes enne arvasid, et võivad parasiitlikke mustrite peal liugu lasta imedes teistelt energiat, leiavad ennast nüüd väga sügavas üksinduses ja ahastuses, sest taustsüsteemid on suures puhastumises ja muutumises. Kõik see karmaline draama nii meie isiklikus Mahaara Kilbis kui ka planetaarses Mahaara Kilbis hakkab ennast aina rohkem pinnale kergitama, sest probleemid mis ennem esinesid sügaval sees hinge närides, saavad nüüd välispidises reaalsuses päevavalgust. Kui me varem ei teadnud inimkonnana, et me peaks üldse tegelema iseendaga ja oma miasmiliste mustritega, siis nüüd on see enesearengu teema kergitanud ennast piisavalt nähtavale, et ka kõige sügavamas unes ja manipulatsioonis inimesed saaksid taas-ärgata, taas-meenutada ja taas-elada teadlikku elu. Karma või kasvõi mõne väändunud käitumismustri tuvastamine ja sellele teadlikult tähelepanu pööramine juba loob esimesi samme tervenemise suunas. Järgmine samm on see parasiidilik muster enda seest välja saada, tegeledes sellega igapäevaselt. Karma on nagu viirus meie templisambas ja Maahara Kilbis mis levib ja paljuneb. Mida rohkem me enda eluviisi vääname ja anorgaanilisi emotsionaalseid ja mentaalseid mustreid toidame, seda agressiivsemalt need peegelduvad välispidises maailmas, mis lõpuks viib selleni, et jääb justkui mulje nagu kogu maailm seisaks sinu vastu. Tegelikult toidad sa seda välispidist draamat oma sisemaailmaga. Selle läbi hammustamine võib mõnel võtta aega väga paljusid elusid. Karma kõige tugevamad ja agressiivsemad mustrid on emotsionaalsed süütunde, häbitunde ja ohvritunde tekitamised, mis viivad väga lihtsalt inimesed omavahel konflikti ja madalsageduslikku energiavälja, mis avab võimaluse kellegil toituda. Kõige tugevamad/hingelisemad/emotsionaalsemad karmalised seosed on inimestel oma lähedastega ja enamjaolt laste ja vanemate vahel, mis on tegelikult suuremate draamade peegeldus isiklikus elusfääris. Väga tihti tulevad lapsed oma vanemate sisemist sodi välja tooma, mis vanematele peegeldub kui neile arusaamatute käitumismustritena laste poolt. Võib tekkida karmaratta surnud ring kus üks ei saa ühest aru ja teine ei saa teisest aru. Üks räägib üht, teine mõtleb teist, üks räägib teisest, teine mõtleb esimesest. See on laialt levinud vanemate ja laste vaheline konfliktide rägastik, mis võib lõppeda ka suurte traumadega mõlemale poolele. Olles ise värske isa juba 2 ja pool aastat näen ma seda mismoodi mu laps peegeldab minu sees olevaid konflikte oma käitumiste ja tegemistega. Ning vaikselt hakkan jõudma lähemale asja tuumani miks miski tekib. Minu ülesandeks on mitte kanda edasi oma vanematelt tulnud väändunud mustreid ja mu lapse ülesanne on mitte kanda edasi minu väändunud karma mustreid oma lastele. Oma vanematelt võtame need parimad kvaliteedid alati kaasa, kuid loomulikult on sinna geneetikasse trükitud sisse ka need mitteloomulikud pooled. Nendega tuleb hakata tegelema ja mida varem seda parem. Kõige parem viis on hakata teadlikumalt märkama. Kuidas ma reageerin, kuidas ma vastan, mis toonil ma räägin, mis näoilmeid ma hoian, mis mu kehakeel teeb, mis ma mõtlen, mis mu süda teeb, mis mu emotsioonid näitavad, kuidas ma hingan, kuidas ma vaatlen. Iga see nüanss mängib rolli, et parandada suuri karmalisi miasme. Kõik algab sellest kuidas me millessegi suhtume ja kuhu paneme oma fookuse ning mida võimendame. Suurte probleemide lahendamine algab väikeste sammude haaval ning tuleb hoida fookus sellel mida sa saad kontrollida ja mida sa saad muuta. Sellisel kujul karmat nagu me enamus arvame olevat, ei ole tegelikult olemas. Karma ei ole miski välispidine paratamatu saatus või jumalik õppetund või kohtuotsus mis sajab pähe sulle mingite eelmiste elude tapatööst kus nüüd kehastudes pead piinlema. Karma taga on ütlus: mida külvad, seda lõikad. Nii kuidas valid teha, nii saad ka vastu. Loomulikult meid mõjutavad paralleel-minad, loomulikult meid mõjutavad tõenäosus-minad erinevatel mineviku ja tuleviku ajavektoritel, kuid iga tulemuse taga on alati eeldus. Kellegil on vastav eeldus kogeda nauditavat täisväärtuslikku elu. Kellegil on eeldus kogeda piinarikast ja elamiskõlbmatut elu. Need eeldused tulevad eest ja tagant, nii siit kui sealt, kuid loome on väga intelligentne ja teadlik andes alati igal kehastunul võimaluse tulla välja sellest karmarattast, muutes oma piinarikka ja elamiskõlbmatu elu nauditavaks ja täisväärtuslikuks eluks. Selline transformatsioon saab alguse kõigepealt läbi teadvustamise ja iseendale tunnistamise, et ma olen karmaratta ohver ja seejärel läbi teadliku tegutsemise. Ja siis tuleb avastada oma sisemine elutuli, jõud ja vägi ning teha otsused ja valikud, olenemata sellest mida arvavad sinu vanemad, sõbrad või muu ühiskond. Sinu valikud ei pruugi väga paljudele meeldida, sest sa tegid otsuse tulla välja kellegile tuttavast keskkonnast ja olemusest täiesti uude ja kellegile tundmatusse ja isegi hirmutavasse keskkonda kuna sa oled nüüd väljaspool seda karmaratast. Küsitakse võibolla, et kus on see vana hea Mari või Jüri? Vaimselt küps ja meisterlik eluviis ja elustiil oma täisväärtuslike suhtumiste ja vastutustega annab meile võimaluse saada vabaks või vähemalt saada kontrolli alla või vähemalt minimaliseerida kõiki neid väändunud karmamustreid, mis tegelikult ei kuulu meile. Need on meiega kaasa tulnud tänu teatud kõrgematel Tihedustel tehtud valikutele eralduda Alg-Teadvusest. Olenemata sellest ebanormaalsest valikust on meil võime ja võimalus kontrollida oma elu teadlikult ja võtta vastutus enda väljaütlemiste, käitumiste, tegemiste, mõtlemiste ja suhtumiste osas, et jõuda Meister tasemeni ja muutuda ise koos planeediga. Need inimesed kellega te jagate oma karmat peavad ühel päeval ise selleni jõudma, et nad seda teevad. Meil kes me oleme sellest teadlikud, pole võimu muuta karmarattas olijaid. Me saame muuta oma reaalsuspilti, oma suhtumisi ja vastutusi ja sellega võib kaasneda kaks peamist tagajärge: Kas teinepool avastab ja muutubki koos sinuga või ta ei muutu, mis aga tähendab seda elu kannab teie teed aina kaugemale lahku. Reaalsuspildi muutmisega võivad muutuda ka inimeste näod meie ümber ehk siis vanad kaovad ja uued kes hoiavad sinuga sarnast sagedust, tõusevad eetrisse. Ärge kartke muutusi. Tehke julgeid ja vapraid samme. Puhtale vundamendile rajatud elu kannab õigel ajal kätel kui vaja ja sa ei pea isegi teadma kust ja kuidas tulevad lahendused. Karmamustritest vabanemisega saame täiesti uue kontakti iseendaga, täiesti uue kontakti meid ümbritsevate inimeste, loomade ja loodusega. Meil kaovad ära pseudoprobleemid ja pseudohirmud mida pole ju tegelikult olemas. Meil kaovad ära negatiivsed ja seosetud/võõrad mõttekonstruktsioonid. Me saame taas elada nii, et hing sees karjub YESSSSS ÄRA TEGIN! “Sinul on jõud tervendada iseennast ja sa pead seda teadma. Me arvame väga tihti, et oleme teatud olukordades abitud, aga me ei ole. Meil on alati kasutada see jõud oma mõtetes. Nõua ja kasuta teadlikult oma väge.” - Louise Hay


2,434 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page