top of page
Search

Armastuse energia ja harmooniline suhe

“Tõeliselt hea suhe saab alguse sellest kui kaks iseennast armastavat inimest on teineteist leidnud, et koos kasvada ja areneda aktsepteerides üksteise minevikku, toetades teineteise olevikku ja julgustades üksteise loodavat tulevikku.” - Andero Pebre

NB! Esimene pool postitusest võib sisaldada spetsiifilisi termineid, väljendeid ja lauseehitusi. Loetu ei pretendeeri absoluutsele tõele, see on minu isiklik arvamus ja arusaamine armastuse energiast ja harmoonilisest suhtest, mida olen paljude aastate jooksul uurinud ja tunnetanud ning kogemuste pealt kokku kogunud.

Kõik mis on koosneb energiast olles oma omadustega kas siis mateeria, antimateeria või eelmateeria. Teiste sõnadega saab olla energia oma omadustelt elektriline, magnetiline või neutraalne, mis väljenduvad läbi elektrilise meesenergia, magnetilise naisenergia ja neutraalse algteadvuse ehk Jumala kus on ajatu liikumatus. Armastuse energia on oma omadustelt mitmekesine, ta on ühtepidi loomise energia, kuid mis oma algse rikkumata olekuga on eelkõige puutumatu seisulaine ehk puhas kõike teadvel algteadvus. Iga osakese taga on ta siis mikro- või makrokosmoses, seisab kõige puhtam armastuse energia, kus on kõik harmoonias, tasakaalus koos oma kõikide kõige paremate kvaliteetidega. Mõistmaks armastuse eneriga sügavamat kontseptsiooni tuleb meil appi võta multi-dimensionaalne elukorraldus. Kõigest teadvel, kõigega arvestav ja kõike hõlmav armastuse energia on see mis algselt loob ja tekitab manifestatsiooni läbi sisse- ja väljahingamise ehk liikumise. Läbi üli peenete subautomaarsete osakeste mida kutsutakse Partiki, PartikA, ja Particum toimub pidev elusädeme tekitamine ehk elektriliste (PartikA) ja magnetiliste (Particum) osakeste omavaheline faasimine, mis annab vajalikud impulsid ehk kogemused eelmateeriasse ehk neutraalsesse Allika Algteadvusesse (Partiki), kust on saanud alguse kogu loome eksistents. Meie planeedil tuntakse neid osakesi paremini elektronide, prootonite ja neutronite nime all, kuid Partikid on triljoneid kordi väiksemad eelmainitutest. Seda kolme sfäärilist faasivat koostööd, kus üks on peal ja kaks alumist on 45 kraadi peal üksteist läbides esimese all on kutsutud erinevate nimed pidi, kes teavad seda kui Trinity, kes Tri-veca nimepidi ja kes teab seda kui Püha Kolmainsuse nime all. Seda Tri-Veca sümboli mehaanikat kutsutakse ka Partiki faasimiseks ehk subautomaarsete osakeste sisse- ja väljalülitumiseks. Nagu ma olen öelnud spirituaalsus ja teadus käivad käsikäes, need on üksteisest lahutamatud osad ja see on ka põhjus miks ma toon teieni, enne kui ma lähen edasi elulisemate näidete ja teemade juurde, just teadusliku, multi-dimensionaalse ja peen-spirituaalse kirjelduse mõistmaks armastuse energia suuremat tausta. Armastuse energia ei ole miski, mida peab tõmbama, saatma või vastu võtma kas kosmose avarustest, inglitelt, gurudelt, teistest dimensioonidest, planeedilt või inimeste, loomade, taimede vahelt või arvelt. Armastuse energia lihtsalt on eksisteerides kõikjal ja täites kõike. See energia on nii intelligentne, teadvel, mõistev ja loov, et ei sea tähtsuse järjekorda sipelgat, kala, looma, inimest, planeeti, päikest, galaktikat, universumit või kosmost, kus eksisteerida vähem või kus rohkem. Armastuse energia ei ole miski, mis liigub kellegi või millegi arvelt ja ta ei sea ühtegi tingimust kus seda on vähem ja kus rohkem. See energia on isegi seal kes seda energiat vihkavad või põlgavad. Armastuse energia eksisteerib ka seal kus on hirm, häbi, viha või kadedus. Armastuse energia mida kannab endast kõike teadvel Allikas kuhu mahub kogu teadvus, omab endas ka kõiki vähem täiuslikumaid armastuse energia väljendusvorme selleks, et kogeda ühte energiat kõikvõimalike erinevate tunnete, emotsioonide ja arusaamade pealt. Kui keegi soovib hakata vägisi seisma vastu armastuse energiale, siis see valik on siin kosmoses aktsepteeritav. Sellele võib seista vastu ainult ajutisel illusoorsel kujul, kuid sellest energiast pääsu pole kellegil, sest iga valiku taga on tagajärg ja armastuse energia peegeldab vastu neid tundeid ja emotsioone mida me ise enda ümber loome ja luua soovime.

Nüüd me jõuame selleni, et miks mõned inimesed tajuvad rohkem armastuse energiat, mõned vähem? Armastuse energia mõistest saadakse aru läbi väga erinevate filtrite ja omapäraseid arvamusi ja oletusi on enam kui küll ning tegelikult on kõigil õigus, sest Allikal või Algsel Teadvusväljal pole vahet kuidas keegi teda kutsub, on ta siis kellegi jaoks Jumal, Jeesus, Jahve, Krishna või Allah (paraku paljud Jumala väljendused viitavad konkreetselt mõnele kosmilisele rassile kelle kavatsused ja eesmärgid pole olnud just kõige eetilisemad ja ausamad inimkonna suhtes). Samamoodi ei ole vahet ka sellel kõikjal oleval ja teadvel armastuse energial meie ümber kuidas me teda mõistame või sellest aru saame, sest ta on nii või naa, küsimus on ainult selles, kas me suudame luua kontakti selle energiaga nii, et ta muutuks füüsiliselt, emotsionaalselt ja mentaalselt tajutavaks. Kas meie elu elamise kvaliteedid, kas meie suhtumised ja vastutused, kas meie mõtted, tegevused, välja öeldud sõnad või tunded mida loome igapäevaselt peegeldavad meile vastu just seda armastuse energia alaliiki mida soovime, et ilmestuks meie ellu? Või käitumine, räägime, mõtleme ja tegutseme nii kuidas "Jumal" juhatab ja nii kuidas miski meid kõigutab, elades vastuoluliselt isenda alusprintsiipidele ja autentsele Minale. Iga valik on armastuse energia olemasolule sobilik ja aktsepteeritav, kuid iga valik peegeldab ka vastu seda mille valisime, kuid tihtipeale me ei saa aru tagajärgede tekkimise juurpõhjustest ja peame neid armastuse energia väljendusvorme negatiivseteks energiateks või ebameeldivateks mustriteks mis hakkavad meie elu pommitama ja segama. Siinkohal tuleks vaadata tugevalt enda sisse ja küsida miks nii ja miks nüüd ja mida teha, et luua midagi paremat/meeldivamat. Armastuse energia eksisteerib nii madalsageduslikel võngetel kui ka kõrgsageduslikel võngetel. Erinevus on selles ,et madalsageduslikel võngetel, kus on informatsioon tihe ja kokku pressitud on armastuse energial vähem teadvust, kui kõrgsageduslikel võngetel, kus on informatsioon avaram ja laialilaotunum. Kui energia tuleb kogu loome astmeid pidi “allapoole”, ehk kaugenedes iga järgneva looduga iseendast siis saavad tekkida reaalsused ja kosmilised rassid kus puudub kontakt oma algse teadvel Minaga. Madalsageduslikel võngetel, kus on kõrge vibratsioon saab kannatada ka meie mälu ning see on ka üks põhjus, miks me suurem enamus ei mäleta oma eelmiseid elusid ega ka oma kosmilist päritolu, kust oleme siia tulnud ja kuhu peaksime edasi liikuma. Mida inimesed võiksid igapäevaselt praktiseerida, et olla paremini kontaktis armastuse energiaga ja tunda seda ka end ümbritsevas, on tõsta enda sagedust ja madaldada vibratsiooni. Inimese rakud pulseeruvad niigi kõrge vibratsiooniga ja see on ka põhjus miks me vananeme ja sureme. Kui me tahame avarduda ja tunda tõelist vabadust, mida pakub armastuse energia siis tuleb meil tõsta enda sagedust ja selleks on olemas väga reaalseid praktilisi tehnikaid kuidas seda kõike teha. See eeldab aga seda, et oleme aru saanud, mis vahe on sageduse tõstmisel ja vibratsiooni tõstmisel.

Väga palju kõneainet saanud suhte teemad mehe ja naise vahel on meid üle ujutanud mitmete artiklite ja postitustega läbi sotsiaalmeedia ning selle teema olulisust tunnistavad ja mõistavad paljud, kuid ometi on ümberringi nii hulgaliselt katkiseid suhtedraamades rabelevaid ja võitlevaid inimesi. Mis on need peamised põhjused mis mürgitavad ja lämmatavad enamus suhteid? Kuidas võiks toimida harmooniline suhe mehe ja naise vahel ehk kuidas panna elektriline ja magnetiline armastuse energia kõrgsageduslikult faasima? Mina ei ole tegelikult keegi kes saaks öelda milline peaks välja nägema üks täiuslik ja harmooniline suhe, sest kõik inimesed on oma tõelise loomu poolest ja oma autentse signatuuri poolest väga erilised ja erinevad ja kõik kooselud on igalühel väga isiklikud. Küll aga mida ma tean on see, et nauditavat, mõnusa energiaga voolavat suhet on praktiliselt võimatu luua kui kahel inimesel pole välja kujunenud arusaama, et enne suhtesse astumist tuleb austada ja armastada eelkõige iseennast ning alles siis on võimalik seda energiat jagada oma kaaslasega. Kui me otsime armastust väljastpoolt iseennast, lootes täita enda isiklikku sisemist üksindust, vajadust või katkiseid elumustreid siis lähme me suhtesse kui energiavampiirid. Omaenese armastuse energia näilist ja illusoorset puudulikkust ei saa täita kellegi teise näol ning need väändunud suhte mustrid tulevad esile varem või hiljem. Mida aeg edasi seda keerulisem ja raskem saab olema valedel alustel ülesehitatud suhetel edasi eksisteerida ja samalajal läheb keeruliseks ka selle lõpetamine, sest negatiivse energia tootmine enda ümber saab olla sama suurelt sõltuvust tekitav kui suhkur või narkootikumid. See on ka põhjus miks paljud suhted jäävad kahe maailma vahele kinni ehk koos küll elatakse aga armastuse energiat seal vahel pole. Füüsiliselt ollakse üksteisega koos ja füüsiliselt üksteisega magatakse aga emotsionaalne, tundeküllane, vaimne, mentaalne loomisenergia ja sügavam püha seksuaalloomisenergia siduvus puudub.

Harmooniline suhe tähendab minu jaoks eelkõige seda, kus kaks inimest on üksteist leidnud selle põhimõttega, et enda maksimaalset tervikut ja olemust teineteisega jagada olles 100% temaise ja täita oma autentset eesmärki. Mina ja minu elukaaslane ei moodusta 100% tervikut. Me oleme mõlemad 100%-sed tervikud ja moodustame koos 200%lise perekondliku terviku. Tasakaal ja terviklikkus saab olla meisendis mitte kahepeale kokku ning harmooniline kooselu hõlmab endas iseendaks jäämist, kuid teise kaaslasega arvestamist, koostööd ja koos-loomist. Kui me aga otsime erinevaid lahendusi ja võimalusi kuidas ennast kõige paremini partneriga kokku sobitada ja suhestuda, siis võib kannatada saada meie autentne Mina ehk me proovime olla keegi, kes me tegelikult ei ole. Kannatada võivad saada ka meie hingelised soovid, meie elu missioon ja meie tõelised anded ja oskused mida oleme tulnud siia rakendama. Paljud suhted siin reaalsuses on ühiskondliku ja kultuurilise sobitavuse või kellegi/millegi heakskiidu näitemängud, et järgida mingeid kinnistunud traditsioone või tõekspidamisi. See on ka üks väga suur põhjus, miks me näeme tänapäeval laialt levinud kärgperesid, kus varakult kokku kolinud paarid ei ole lõpuni orgaanilistel ja autentsetel alustel alustanud kooselu loomist. Oma Mina leidmise ja enesearmastuse puudulikkus on viinud paljud pered suhtedraamadesse. Kui palju me tegelikult valetame iseendale, et kõik on korras ja küll kõik läheb paremaks. Kui palju me näeme kooselusid pealtnäha õitsemas, kuid seespoolt mädanemas, kestes sellisel kujul aastaid. Kui palju me näeme, et pealtnäha kokku loodud unistuste paar saab kiire lõpu kuna elu voolavuses kasvavad inimesed üksteisest lahku ja võibolla pole jõutud isegi üksteist päriselt tundmagi õppida. Suhe ei saa eksisteerida ja kesta pikalt pinnapealse virvenduse ja sätenduse pealt. See välispidine iluiha saab olla ajutine ning see loob energia vampiirilikku elustiili kus inimene sõidab alateadlikult sellest kõike teadvel nauditavast armastuse energiast kiirrongi mööda, teadmata mis on tegelikult armastus. Kui palju me kuuleme enda ümber inimesi rääkimas, et "ma otsin uut armastust", "ma otsin omale tõelist suhet", "ma otsin omale elu armastust", "ma otsin enda hingesugulast" jne. Selle kõige otsimisega kaugeneb inimene aina rohkem iseendast ja sellest armastuse energiast millest ta ise koosneb mis ei vaja enda ümber kedagi ega midagi millegi arvelt kompenseerimiseks. Sarnane loob sarnast. Ole juba ise see, keda soovid enda kõrvale, et oma terviklikku armastust jagada teistega. Õige partner ilmub su ellu ise kui sinu enda ümber olev armastuse energia otsib väljundit edasi voolata. Kas oled tundnud, et sinus on armastuse energiat lihtsalt nii palju, et imelik hakkab kõike seda endale hoides? See ongi tõeline enesearmastus läbi jagamise rõõmu. Me inimesena kui kosmilise rassina inimese kehas oleme ka muutumises ja avardumises. Need edasiminekud ja arengud võivad toimuda nii isiklikul, planetaarsel kui ka kosmilisel tasandil. Nagu me teame toimusid aasta 2012 lõpp kuni 2013 algus väga suured energeetilised muutused ning need protsessid mõjutasid väga paljude inimeste elusid. Kui panna inimesi meenutama neid aegu siis iga teine leiab sealt enda jaoks elumuutvaid sündmusi või olulisi hetki. Meie hinged ei ole tulnud siia ainult füüsilist kogemust saama, vaid siin taga on väga teadlikud ja suured kosmilised valikud, kokkulepped, lepingud ja missiooni osad. Mõned sammuvad oma rada juba teadlikult, mõned veel alateadlikult, kuid hingeline areng läbi taas-teadmiste ja taas-mäletamiste omab väga konkreetset rolli ka mehe ja naise vahelistes suhetes. Kui üks osapool on valmis minema kaasa muutustega ja teine mitte siis on väga keeruline jätkata koos-loomist. Kui palju me näeme peredes erinevate maailmavaadetega seotud lahkhelisid või tülisid mis kirjeldab ühe osapoole teadlikkust, teise teadmatust, ühe osapoole soovi edasi areneda, teise poole soovi turvatsooni jääda. Armastuse energiat suudab lukustada kõige intensiivsemalt hirm ja just hirm teadmatuse ees või hirm mugava ja arusaadava maailmavaate kokkuvarisemise ees. Hirm kaotada iseennast teadmata iseennast või enda tegelikku olemasolu. Hirm hirmu ees, et mis siis kui see teadmine teeb asja veel hullemaks - niigi on ju raske. Hirm egomeele haiget saamise ees. Kui paarisuhe ei toimi ja seda suhet ei hoia enam harmoonias autentne orgaaniline armastuse energia siis ei pea kartma lahku minekut - see ei ole patt või piinlik häbiväärne nähtus. Armastuse energia minus, sinus, meis ei tohiks langeda kui sa avastad end ühelpäeval ilma partnerita. Iga asi jõuab meieni omal kindlal ja arusaadaval loomulikul ajal millal me oleme ise valmis võtma vastu. Mehe ja naise vahelise suhte kvaliteedi määravad ära ühe või teise poole kõige nõrgemad ja kõige tugevamad elumustrid. Ühest imeväiksest meeldivast või ebameeldivast mustrist võib saada alguse sinu elu mõjutav tulemus. Iga tehtud teo või tegemata jäetud teo taha tekib emotsioon. Need emotsioonid võivad minna ka väga kaugetesse anorgaanilistesse armastuse enrgia väljendusvormidesse kuhu lõpuks peegelduvad vastu viha, armukadedus, kättemaks, hirm või mõni muu ülepraetud pseudoprobleem. Viha- ja hirmumustrid saaks asendada loovate, pehmete ja armastuse energiat täitvate emotsioonmustritega näiteks andestamine, kõrgeim mõistmine, tänulikkus, vaimne tervlikkus, omamisest loobumine või enese-armastus. Nagu ma olen eelnevalt maininud meie mõtted koosnevad keemilistest ühenditest ja mõjutavad läbi selle täiel määral meie füüsilist, emotsionaalset ja vaimset tervist. See on igaühe enda vastutus kuidas ta lubab iseendal mõelda. Pole olemas mitte ühtegi tegu mis ei vääriks andestamist. Nii suur mõistmine saab olla ainult siis kui me oleme absoluutses ühenduses Allikaga ja sealt tuleva elujõudu täis armastuse energiaga, mis hoiab puhast mõistmise ja kõrgema hüvangu rahulolu tasakaalu ja harmooniat. Selline suurem mõistmine ja aktsepteerimine on ühtlasti vastutuse võtmine oma enda loodud loomingus. Väga kurnav ja raske on luua enda ellu harmoonilist suhet või üleüldse elada kui me mõtetes eitame ja väldime neid baasarusaamasid ja põhitõdesid arvates, et elus on kõik juhuslik ja kõik toimub meist väljaspool meist olenemata.

Nagu juba teame, me loome seda kuhu paneme oma fookuse. Inimene kes otsib mõistuse tasandil endale partnerit, üldjuhul seda ei leia, sest alateadvus loob üksindust ja veelkord otsimist ja isegi kui leitakse siis see ei tule loomuliku loomise pealt, vaid ajutise augu või katkise koha täitmiseks, mille taga puudub harmooniline voolavus ühtsustunne armastuse energiaga. Kui sa oled teinud ise otsuse, et "ma tean kes ma olen", "ma tean mida ma elult tahan" ja "ma tean mida ma soovin luua", siis meie meel ise lõpetab otsimise - kõike pakub välispidine reaalsus meile iseenesest, sest see välispidine peegeledub meie ümber meie sisemusest. Saada mõttega oma soov, kirjuta see üles ning unusta see ning ela läbi usdalduse ja teadmise, et sa oled nii seest kui väljast ümbritsetud armastuse energiaga. Usalda iseennast ja oma reaalsust mida sa lood ning usalda ka neid pealtnäha negatiivsena tunduvaid kogemusi või juhtumeid, sest nendel kogemustel on suur jõud meid liigutada tagasi paika/joondu/harmooniasse/tasakaalu. Me ei loo enda ellu õigeid partnerid läbi otsimise – nad tulevad ise ja sealt kust sa neid kõige vähem ootad. Armastuse energia lähtub andmise ja jagamise rõõmust, mitte saamise ja oma vajaduste rahuldamise printsiibist. Me peame laskma enda vasakul ajupoolkeral rahuneda, et parem ajupoolekera koostöös alateadvusega (alateadvust kutsutakse siin reaalsuses kollektiivseks ülejäänud inimese spetsiifilise 7 meele ühisnimetajaks - kuna me veel neid meeli teadlikult ei oska kasutada nagu 5 põhimeelt siis kuuluvad need alateadvuse nimistusse) saaks tegeleda oma loomuliku tööga. Kõik ilusad meeldejäävad kogemused ja imetoredad situatsioonid ilmuvad meie ellu kõige loomulikumal, puhtamal ja eelarvamuste vabamal moel ilma, et me peaks suutma seda loogiliselt enda jaoks lahti seletada. Ärgem unustagem, et armastuse energia eksisteerib kõikjal, kuid me peame selle kõigepealt leidma iseendas, tunnetama iseendas ja suutma tõlkida iseendas. Pole olemas inimest planeedil, kes ei leiaks endale sobivat partnerit, kellega jagada oma tervlikku olemust kui inimene ise on joondus oma autentse Minaga. Kõik on olemas koguaeg siin ja praegu. Meil tuleb valida ainult õige kanal ja siis hoida seda sagedust jagades oma rõõmu, armastust, inimväärtusi, intelligentsust, teadmisi, tundeid ja puhtaid emotsioone end ümbritsevaga nautides iseennast ja seda välispidist reaalsust mille sees me ennast projekteerime.

Proovigem oma partneriga leida see ühine sisse- ja väljahingamine mida täidab rahu ja tasakaal iseendas ja üksteises, hoides üleval kõrgemat jumalikku loomisenergiat, mõistmist, lugupidamist ja autentset tervilikkust. Kui me võtame selle vastutuse siis me ei saa anda võimalustki tekkida sellistel ebameeldivatel energiamustritel nagu armukadedus, viha, hirm, häbi või enesehaletsus. Oma tasakaalus tervikliku olemusega saame me tunda ja kogeda üksteisest läbivoolavat armastuse energiat, kus on täielik usaldus, austus, lugupidamine, julgustamine, toetamine, aktsepteerimine, tõeline enese-armastus, vaimne terviklikkus, heasoovilikkus ja tänutunne. Tundke ennast piirangute vabana, hoiduge nõudmistest ja kinnistunud traditsioonidest, olge mõlemad loomingulised ja spontaansed. Olge teadvel iseendast ja üksteisest, hoides ja kaitstes samalajal ka oma privaatsust. Andke üksteisele piisavalt hingamise ruumi, et mitte lämmatada teineteist liigse läheduse ja üksteise sisse pugemisega. Kooselu enda valitud kaaslasega kellega jagame enese-armastuse energiat peaks andma mõlemale poolele piisavalt hapnikku ja vabadust elada. Me valisime olla koos aga me jääme endiselt indiviidideks kus üks ei oma teist ja kus autentse Mina areng ning kasv ei satu kellegi poolt pandud piiridesse või piirangutesse. Kooselu tähendabki ühtset arenemist ja kasvamist, kuid tasakaal ei tähenda alati seda, et mõlemad osapooled peavad olema vaimselt, spirituaalselt, emotsionaalselt või teadmiste poolest samal tasemel või sama küpsed. See on täiesti normaalne, et üks osapool domineerib mingis elu valdkonnas rohkem kui teine ja mingis elu valdkonnas vastupidi. Oluline on teineteist tagant tõugata, motiveerida, inspireerida, ning ühisel jõul ja energial oma eesmärkide ja unistusteni ujuda, ronida või lennata, olles ühtepidi üksteisele eeskujud ja teistpidi kõige ebamugavamate ja ebameeldivamate mustrite esiletoojad, et me ei lõpetaks enesearenguga tegelemist. Rääkige ja suhelge ka teemadel nagu parimad sõbrad ja olge üksteise vastu ausad. Jagage üksteisega oma maailmavaadet läbi mille proovige jõuda teineteise sügavama olemuseni. Aidake ja toetage teineteist mitte ainult füüsiliselt, vaid ka emotsionaalselt, vaimselt, mentaalselt või energeetiliselt. Usaldage üksteist ja usaldage iseennast. Usaldage oma võimeid, kasutage oma tõelist potentsiaali teineteist tervendades. Kui häda on käes küll te siis saate aru, et suudate olla ise šamaanid, selgeltnägijad, ravitsejad, arstid, psühholoogid, terapeudid või õpetajad üheaegselt. Meil kõigil on elus raskemaid hetki, kus tunneme, et armastuse energia olemasolust, turvatundest, lähedusest või hoolivusest tekib puudus, kuid oma kalli kaaslase abiga saame üheskoos ravida kõik haavad, tervendada kõik traumad või puhastada kõik väändunud emotsioonid. “On inimesi kes kuulevad sind rääkimas tuhat sõna ja ikka ei saa millestki aru ja on inimesi, kes mõistavad sind rääkimata sõnakestki.” - Yasmin Mogahed


3,142 views0 comments

Comments


bottom of page