• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

Mida aeg edasi, seda olulisemaks muutub energeetilise signatuuri lugemise oskus. Ehk võime teha vahet anorgaanilistel ja orgaanilistel, surnutel ja elusatel, lõppevatel ja igavikulistel, asümmeetrilistel ja sümmeetrilistel, sagedust langetavatel ja sagedust tõstvatel piltidel, kujunditel, värvidel, geomeetriatel või sümbolitel.

Alg-Allika Loomel on oma loogika põhine matemaatiline loomisgeomeetria. Küsimus ei ole niivõrd millest maailm koosneb, vaid kuidas ta koosneb. Samamoodi ei ole küsimus ka selles millest meie koosneme, vaid kuidas ja milliste matemaatiliste/geomeetriliste jadade pealt. Kas need jadad mille pealt me täna areneme ja kasvame siin planeedil, toimivad orgaaniliste loome energiadünaamikate pealt?

See webinar saab olema kindlasti huvitav eelkõige neile kellele meeldib näha või uurida maailma/universumit/inimest struktuuriliselt ja teatud loogika põhiselt, lisaks tunnetuslikele järeldustele. 

Vaatame läbi meile siin tuntumad iidsed sümbolid ja energia kirjeldused, mida avalikult kas peavoolumeedia või New Age'i õpetuste pealt pidevalt eetrisse pumbatakse. Proovime võtta mõned tuntumad sümbolid juppideks, et näha pealtnäha ilusate sümbolite taga olevat tegelikku sisu ja kirjeldust.

Vaatame lähemalt orgaaniliste energialiikumiste ja sümbolite struktuure, sümmeetriat, geomeetriat ja matemaatilisi jadasid mille pealt tekivad igavikulised, elusad ja rikkumata keskkonnad/reaalsusväljad. Vaatame lähemalt nii mikrot kui makrot ja nende vahelist lahutamatut seost.

Iga sümboli või geomeetria vaatamine või sellega töötamine mõjutab meie aju, närviimpulsse ja kogu biovälja. Sümbolite ja geomeetriate sümfoonia saab olla mõõtmatult puhastav, taastav, sagedust tõstev ja tervendav, kuid teisalt saab nendest teha ka väga manipuleeriva, lõhkuva ja madalsageduslikku energiat kiirgava relva, mida ohvrite peal kasutada. Paraku me teame, et siin planeedil domineerib see teine pool ja sellepärast on väga oluline teada millega nad mängivad ja kus oleme haavatavad.

Webinari lõpus teeme ka praktilise osa, kus kasutame enda kehas ja bioväljas olevaid geomeetrilisi liikumisi, taastame DNA-d ja tõstame sagedust. (Lisaks: Kaitse 5G-le)

Osalemiseks registreeru emaili kaudu:
pebrea@gmail.com
Saada email koos maksekinnitusega ja jää ootama Zoomi linki.
Makse võiks olla tehtud hiljemalt 08.04.2020.
Maksimaalne osalejate arv - 100 inimest.

Osalus: 20€

Välisarveldus (Bulgaaria)
Konto: BG49INTF40012097224905
Saaja: Andero Pebre
BIC: INTFBGSF (Juhul kui esimene ei toimi - BGUSBGSF)
Aadress: POLDE 22, 13516, TALLINN
Selgitus: Webinar
Teenustasu: 0,38€

Kohtumiseni ja olge hoitud!

suur_ärkamiseaeg.jpg

Viimased 25 000 (tegelikult ka varem) aastat on toimunud sõda sõja otsa nii planeedil kui kosmoses. Erinevad kosmilised rassid on sõdinud omavahel inimeste nimel. Kuid suurim küsimus on, et kas keegi neist sõdib ka inimeste kõige kõrgemaks hüvanguks? Millised on täpsemalt need rassid, kes meie ümber omavahel sõdivad ja mis eesmärgil? Räägime avatud kaartidega rasside nimedest ja vaatleme millised Laps-Illuminaadi "inimesed" esindavad millist Agendat & rassi. Kes on Vanem-Illuminaadid? Kust sai alguse suurem kosmiline draama?

Tutvustan lähemalt kahte suurt kaarti (MAPi) mille sees paljastub erinevate rasside tõeline sisu ja eesmärk. Kes või mis võib QAnon päriselt olla (oletused) ja kuhu suunas viib inimkonna Trumpi seljatagune kosmiline/militaarne/õhuruumi Agenda.

Kes kontrollivad planetaarseid võrgustikke ja täheväravaid? Ja miks on seda oluline teada? Kus on need tõelised orgaanilised rassid, kes on ühenduses Alg-Allika Loomega? Kus nad meid valvavad, toetavad, silma peal hoiavad? Millised on kosmilised vaba valiku võimalused ja kust maalt lõppeb vaba valik?

Võimalik stsenaarium kus inimkond liigub väga füüsilisest, materiaalsest ja konkreetsest pettusest ehk NWO-st, tehnoloogiliselt ja anorgaaniliselt vaimsemasse, "puhtamasse-täis desinfitseeritud linnastumisse", haiguste vabamasse, keskpangandusest vabastunud, pedofiilidest/satanistidest vabastunud pealtnäha ilusasse NEW AGE'i AI täis meeltekontroll petusesse. Meie paralleel Maa juba on täie lauluga sellises keskkonnas ja see tagajärg ei ole meeldiv. Labürindijooks järgmisse labürinti.
Väike palve või kodutöö: Vaadake palun, enne webinaril osalemist ära kolme osaline film: MAZE RUNNER!

Räägime ka võimalikest lahendustest. Üksteisega põimunud reaalsusväljad. NET (Nibiirulaste Elektrostaatiline Muundamisväli - AI)-Maa vs Orgaaniline Aurora Maa. Kahe reaalsusvälja lahknemine ja võimalikud tuleviku stsenaariumid.

Koostöö inimestega, enda eest seismine, koostöö enda kõrgemate Minadega (Ülem-Hinge, Avatari-Hinge olulisus) 8nda dimensiooni/keskuse aken, et siit Linnutee Galaktikast väljuda.
Siseloome ja Plasma tasandite olemasolu teadvustamine.

Oma jõu ja väe hoidmine ja teadvustamine, et oled hoitud!

NB! See informatsioon ei pruugi kõigiga resoneeruda, kuid see mis saab jagatud on praegu minu tunnetuse ja ringleva informatsiooni kompoti pealt tehtud järeldused ning 10ne aasta pikkuse pildi kokku panemise lühi-kokkuvõte. Infot tuleb palju.

Osalemiseks registreeru emaili kaudu:
pebrea@gmail.com
Saada email koos maksekinnitusega ja jää ootama Zoomi linki.
Makse võiks olla tehtud hiljemalt esmaspäeval.

Osalus: 20€

Välisarveldus (Bulgaaria)
Konto: BG49INTF40012097224905
Saaja: Andero Pebre
BIC: INTFBGSF (Juhul kui esimene ei toimi - BGUSBGSF)
Aadress: POLDE 22, 13516, TALLINN
Selgitus: Webinar
Teenustasu: 0,38€

Kohtumiseni ja olge hoitud!