top of page
Search

Vahest on targem jääda vaatlejaks

On selline ütlus: "Inimene jahib aga Jumal juhib". Me võime arvata, et teeme tähtsat tööd ja suuri tegusid, kuid teisel tasandil ei pruugi sellel olla väiksematki kõlapinda. Me võime arvata, et teeme tähtsusetut tööd ja väikseid tegusid, kuid teisel tasandil võib sellel olla vägagi suur kõlapind. Ma ei kutsuks seda saatuseks, mis meid juhib, küll aga on see miski mis kuulub eluenergia-seaduste loomulikku nimekirja. Mõistmata seda, et meil kõigil on omad ülaliinid ehk Kõrgemad Minad plus veel paralleelminad ja tõenäosusminad erinevatel ajavektoritel, mida aetakse segi eelmiste elude minadega, on meil keeruline saada aru "saatuse" keerdkäikudest. Kõige tähtsamaid ja määravamaid seadusi ei tee inimesed, need seadused eksisteerivad temast sõltumatult ja on ammu enne olemas kui mingi inimlik eksistents miljoneid aastaid tagasi alguse sai. Eestlastele tuntud vanasõna, et mida külvad seda lõikad ei oma kehtivusaega ainult ühe eluea jooksul. See kosmiline eluenergia-seadus on ja jääb igavaseks eksisteerima ja kehtib nii minevikus, olevikus kui ka tulevikus samaaegselt. Ükski teadvust omav inkarneerunu, hing, ülemhing või avatar ei ela väljaspool neid seadusi, olenemata sellest mis on sinu kui "kodaniku", "riigi", "ettevõtte", "rahvuse" või "religiooni" planetaarsed eeskirjad või reeglid, mida te nimetate "seadusteks" või "põhiseadusteks". Eesti keel on siin planeedil üks erilisemaid keeli, sest see on päris tihti märkimisväärselt täpne. Põhiseadus tähendab seda, et "kodanik" ehk fiktsioon-mina peab elama põhjas ehk madalamal kui muru - vee all. Kodanikuna leppides allud sa kõigele, mis on põhjast ülevamal ehk siis praktiliselt kõigele. Kohtunikud kohtusaalis peavad kandma mustasid riideid, et austada vee all olevaid surnuid ehk õigusteta "kodanikke". Selliselt on kuritarvitatud kosmilisi seadusi meie planeedil juba väga pikka aega ja see mida me kogeme nähtaval tasandil tänapäeval, on ka ettevalmistatud väga pikka aega. Paljud asjad aga ei ole silmale nähtavad, küll aga on tunnetatavad ja tajutavad. Kõik mis on nähtav on tegelikult minevik, ehk tagajärg, sest me näeme alati üks dimensioon allapoole oma meele seisundist. Meie mõtlev, visualiseeriv, manifesteeriv, intellektuaalne, ratsionaalne ja spirituaalne, loogiline ja analüüsiv aga samas loominguline ja paindlik meel asub meie nähtava reaalsuse suhtes tulevikus kolmanda ja neljanda dimensiooni vahel. Meie tunnetuslik, instinktiivne, tajutav, hingelik, teadlik, loov, spontaanne südame tasandi meel asub dimensioon nelja ja viie vahel moodustades astraalkeha ehk hinge-identiteedi esimese astme Tihedus 2. Seega meie tunnetus on omakorda meeleseisundi suhtes tulevikus, mis annab ennustusliku või tunnetusliku ajas ette nägemise/tajumise võimaluse millega võib jääda mõtlev meel hätta. Kõik mis me näeme asub teise ja kolmanda dimensiooni vahel ja kõik mida me saame katsuda asub esimese ja teise dimensiooni vahel ehk aatomtasandil. Huvitav on aga mõelda seda, et me saame näha dimensioon 2 hologrammi aga ei saa näha dimensioon 1 aatomtasandit mida katsume ega ka mitte dimensioon 3, millest mõtleme. Ehk teisisõnu me ei näe mõtteid ja võimalikke mettekontruktsioonide reaalsusvälju mis pole veel füüsiliselt manifesteerunud, sest need asuvad dimensioon 3 sagedusribadel ja me ei ole võimelised nägema rakke ja aatomeid/elektrone/kvantmaailma, sest need asuvad dimensioon 1 sagedusribadel. Kuigi elame Tihedus 1. 3-dimensioonilises reaalsusväljas, mis hõlmab endas kõiki kolme dimensioone. Kuidas see kõik on seotud sellega, et vahest on mõistlikum olla vaatleja? Loe edasi... Kuna elan eelkõige Eestimaa infoväljas ja olen mõjutatav siinse kollektiivi tegudest ja valikutest ning vastupidi mõjutan mina siinse kollektiivi valikuid ja tegusid, siis selge on see, et me kõik oleme suuremal või väiksemal määral üksteisega seotud "rahvusena" kui ka kahjuks "kodanikena". Kuna nähtav maailm on viimasel ajal lasknud eetrisse päris palju mineviku pahna, mis on seotud Eestimaa Kilbil olevate moonustega ja miasmidega, siis tahest-tahtmata on sellega seotud palju kõneainet saanud valimised ja muu poliitiline draama, mis peegeldub siia alla suuremate draamade pealt. Ehk siis meie planetaarsed draamad on alati peegeldus ülemistest suurematest sfääridest ja veel suurematest draamadest. Kui tuleviku ülemised tõenäosus-ajaliinid on juba nihkes, siis mõjutavad need alumisi mineviku tõenäosus-ajaliine, mida me siis kogeme teatud versioonide tajutava olevikuna. Meie planeet Maal on omad orgaanilisemad ja rohkem korras geograafilised asukohad ja on ka omad anorgaanilisemad ja rohkem nihkes olevad geograafilised asukohad. Eesti kui ka idapoolne Lähi-Venemaa piirkond oma võimekuse ja energeetilise signatuuriga kuulub orgaanilisemate piirkondade hulka ja seda on näha siinsete/sealsete erinevate kehastunud kosmiliste rasside ehk lihtsamini öeldes eestlaste/aarialaste/tartaarialaste/venelaste/slaavlaste näol oma kõrgemate kvaliteetide poolest. See võimekus ja kvaliteet aga ei jää tähelepanuta energia defitsiidis olevatele rassidele, kelle käes on planetaarne kontrolli. Ei olnud sugugi kaua aega tagasi eestlane ja venelane üks ja see sama rass. Nagu näha on saadud lahtirebimisega, lõhestamisega ja konflikti ajamisega väga hästi hakkama, kus vennad ja õed on omavahel turri aetud, kuid keegi päris täpselt ei ole aru saanud miks see vimm ja viha on tekkinud. Aaa õigus. Ma unustusasin ära, selleks on meedia, kelle käes on täna relv, mis teeb parimatest sõpradest vihavaenlased. Eestimaa on justkui kahe maailma vahel. Anorgaaniline Luciferi-Valge-Anunnakide juudlik lääne kultuur ja sealne Uue Maailmakorra valitsemise dogma üritab tõmmata iidset eestlaslikku kultuuri ja rahvust suureks söödaks, üritades solkida siinse Kilbi peal olevate inimeste geneeetilist koodi ja DNA aktiveeritust. Teistpidi hoiab suur Venemaa koos meiega idapoolel seda väge ja jõudu (hoiab veel seda algset slaavilikku, tartaarialikku, aarialikku, indigolikku, Krystlikku, Katharalikku, Alg-Loome seaduslikku signatuuri) veel, et anda meile aega juurde sellele kõigele vastu seista. Vastuseis anorgaanilisele hävitusprogrammile algab teadlikkusest ja võimekusest taas-mäletada, taas-teada, mis on loomulik ja orgaaniline, et näha läbi meeltekontrolli programmi manipulatsioone, mis on kavalalt üles ehitatud ja teha vahet loomulikul ja mitteloomulikul. Vastu seismine ei ole vastu võitlemine ega vastuhakkamine kui märatsemine, vaid see on sisemise väega VASTUSEIS. Ma võtan vastutuse seista joondu oma Jumaliku orgaanilise olemusega ja esindada ennast oma kõrgemate kvaliteetide ja suhtumistega. Ma loobun andmast oma energiat, fookust, jõudu, väge ja tähelepanu sellele, mis ei täida minu isiklikku, minu kosmilise rassi, minu personaalse missiooni, minu kollektiivse planetaarse "põlisrahvuse", minu Eestimaa Kilbi ja minu planeedi loomulikku orgaanilist/harmoonilist pühalikku arenguteed. Selle vastutuse võtmisega äratame endas selle armastuse energial põhineva jõu ja väe ning kartmatu julguse, mida meid "valitsevad" kosmilised terroristid (rassid) kõige rohkem kardavad. Nad on aegade algusest saadik kartnud inimkonna ärkamisaega, sest nad on teadlikud meie tõelisest potentsiaalist. Piirkonnad kus on eriline energia ja Indigo Laste võimekus, on sellest tingitud ka erilise kontrolli all nii anorgaaniliste vangistaja kui ka orgaaniliste toetajaskonna poolt. Anorgaanika eesmärk on summutada ja kahjustada igal võimalikul moel kriitilise masssi saabumist läbi meeltkontrolli atribuutide, meditsiini, vaktsiinide, räpstoidu ja muu üksteist konflikti ajavate manipulatsioonide. Üks vägagi levinud ja päevakorrane viis kuidas inimesed üksteisest lahku rebida ja omavahel konflikti ajada (viia ohvri ja tagakiusaja mängu rolli), on luua kunstlik valimistel osalemise võimalus, et rahvas saaks "erinevate" erakondade vahel hääletada. Jah ma saan aru, et on tulnud valikutesse viimasel ajal ka need uue põlvkonna alternatiiv-erakonnad, kes justkui esindavad ennast Eestimaa ja eesti rahvuse päästjatena, kuid mängides ühisel areenil malet seal kus kontroll on väga domineerivalt anorgaanika käes, on see lihtsalt aja ja ressursi raiskamine. Aja raiskamine sellepärast, et teadlik Indigode hävitamine käib täies hoos eelkõige läbi vaktsiinide millest ükski erakond avalikult ei räägi või ei julge rääkida. Planeet Maa ja loodus saab veel endaga hakkama ja korrastab ennast, olenemata sellest, et seis on kriitiline, kuid kui planeedilt võetakse ära vajalike tulekoodidega DNA hoidjad milleta planeet ei saa orgaanilist teedpidi edasi areneda, sest tal pole ligipääsu oma sagedusi Indigo Kilpidesse viia, siis metsade langetamine või immigrantide sissevool Eestis on valgusaastate kaugusel sellest probleemist, mida tehakse väikeste vastsündinud lastega. Kui anorgaanika hävitab Indigode Kilbi ja planeedilt kaovad geneetilised spetsiifilised vastuvõtjaid, siis planeet hakkab suruma seda sagedust ja energiat läbi maakoore teistesse kohtadesse, mis võib tekitada katastroofilisi maavärinaid, tsunaamisid või vulkaanipurskeid ja siis ei ole enam ükski muu mure kaugeltki määrav. Ma ei väida seda, et kõik erakonnad kuuluvad ühte patta. On erakondi mis on algusest lõpuni inimkonna hävitamise eesmärgil väljas ja need konkureerivad alati tipus ja on erakondi, kes räägivad mõistlikku juttu aga lõpuni kindel olla jällegi ei saa. Senimaani kui planetaarse kontrolli kaalukauss on domineerivalt anorgaanika poolel ei saa lihtsalt muud moodi ollagi, isegi ka siis kui tegelikult on rahva enamus vastu. Kas arvate tõesti, et neil pole võimu või julgust võltsida, väänata, nihutada, varastada või teistele inimestele südame rahuga vastutustundetult otse näkku valetada nii et närv ka ei liigu? See, et võltsitakse hääli või väänatakse läbi meedia tõde on juba nii ilmselge, et see ei kuulu teadlikel ja suurt pilti hoomavatel inimestel enam arutlemise alla. See on ju selge, et vend hoiab venda isegi ka siis kui tegelikult konkureeritakse ka omavahel. Indigo Laste sissevool on anorgaaniliste rasside kõige vihatum ja põlastavam nähtus planeedil ja nad teevad kõik selleks, et neid hävitada kuni viimase hingetõmbeni. Seda on tehtud tuhandeid aastaid. Selle nimel on valmis isegi kaks üksteist mittesallivat ja vihavaenu pidavat anorgaanilist rassi moodustama liite, et sellest jagu saada. Need erakonnad, kes tahavad tuua sisse muutusi ja esindavad ennast päästjatena on võibolla ajutised platvormid aga ainuüksi kandideerimine näitab siiski seda, et ei ole veel aru saadud mis areenil tegutsetakse. Senimaani kui kogu maailma majandust ja ettevõtete kui riikide tegutsemist kontrollivad mõned eraettevõtlikud keskpangad, mille tööülesanne on võlaorjastada kogu inimkond, ei ole vahet kellele me anname oma hääle. Senimaani kui sõjatööstust, meditsiinitööstust ja vaktsiinitööstust omavad üksikud eliitperekonna liikmed, kelle esiisad on tuhandeid aastaid sellel planeedil rüvetanud, vägistanud, tapnud, piinanud ja orjastanud inimkonda kui ka loomi ja loodust, senimaani pole meil mõtet rääkida eesti rahvast päästvatest erakondadest. Eestimaa eksisteerib koos inimestega ilma riigita - see on fakt. Eesti riik aga ei saa eksisteerida ilma kodaniketa ehk fiktsioon-minadeta paberkandjal. Kõik erakonnad kuuluvad Eesti riigile ja Eesti riik on registreeritud New Yorki, mis on imeväikse tagatisega osa suurest Föderaalreservi tagatisest koos kõikide veeall põhjas olevate "maailmakodanikega", kes peavad paberkandjal alluma põhiseadusele ehk terroristide nõudmistele. Arusaadav on see, et antud info käib paljudel üle jõu ja ammugi ei ole kõik valmis seda infot vastu võtma, ning ammugi ei ole inimeste ühisteadvus seal maal, et oldakse ilma riigita ja valitsuseta suutelised täiemõistusega kooskõlas teistega harmooniliselt elama nii, et ei varastaks, ei lägastaks ja ei tarbiks üle oma võimete/vajaduste. Seetõttu on need riigid mingil määral ka meie kaitsjad. Aga nad kaitsevad meid kelle eest? Politsei kaitseb meid kelle eest? Sõjavägi kaitseb meid kelle eest? Isegi kui mõnel miljonist hakkab katus sõitma, siis on see puhtalt süsteemi/riigi enda kodutöö tulemus. Plaan on olnud selge: Hoia õiges koguses geeniuseid, kes mõtleksid süsteemile kasulikult. Hoia õiges koguses pätte ja kaabakaid ning aja aegajalt inimesed medikamentidega hulluks, et saaks tagada veel suuremat kontrolli ja turvalisust. Hoia õiges koguses tööjõulisi, et majad kerkiksid ja kontorid oleks rahvast täis. Hoia rahvaarv vaktsiinidega kontrolli all. Hoia teisiti mõtlejad ja tõekuulutajad teistest eemal või kahjusta nende tegevust ja mainet nii, et poleks märgatav. Kõik mida me näeme on tagajärg. Meile ei anta selgeid vastuseid kuidas see tagajärg sai üldse tekkida ja kuidas sai maailm nii kaugele minna. Süsteem loob ise kodusõdasid ja konflikte, et pumbata tühjaks maavaradega riike, hävitab keskpangandusest eraldiseisvaid valuutasid, et tekitada kunstlikult majanduskriise, levitab ise aineid mille omamisel vangistab inimesi, kasvatab kõike kemikaalidega, kasutab toiduainetes kemikaale, et tappa meid aeglaselt, tapab teadlikult veealust ja maapealset loodust koos looma- ja linnuliikidega, teeb läbi meedia süütud süüdi, süüdlased süütuteks. Leidsin FB-st Ergo Olek luuletuse: "Kes kelle pikalt on saatnud? Reform kutsus Isamaa laua taha ja 2 päeva pärast saatis nad pikalt. Ühtlasi Sotsid said ka kinga, sest reform kutsus hoopis keskid laua taha. Keskid saatsid reformi pikalt. Kusjuures reformid on EKRE-t kogu aeg pikalt saatnud. Siis Keskid hakkasid läbi rääkima Isamaaga ja EKRE-ga. Kesk saatis pikalt Sotsid ja Reformi. Praegu on isamaa Reformi pikalt saatnud, sest nad on keskiga ja Ekrega paadis läbi rääkimas. Ekre saatis Siimu pikalt ehk siis reformi sinna sammusesse. Sotse saatis reform pikalt kelle tagumenti sots praegu limpsib.

Reform saatis isamaa, sotsid, keski ja ekre pikalt Kesk saatis reformi, sotsid pikalt Ekre saatis reformi ja sotsid pikalt Isamaa saatis reformi, sotsid pikalt... reformiga alguses rääkides saatsid ekre ja keskid pikalt. Sotsid said pikalt kinga kõigilt aga nad ise pole kedagi pikalt saatnud.

Lühidalt öeldes...kõik on kõiki pikalt saatnud.... kes rohkem, kes vähem." Võtab hästi kokku Eesti poliitika ja ega mujal maailmas parem pole. Päris korras ja terve mõistusega inimesed sellist poliitdraamalist mängu kaasa ei suudaks mängida. Poliitikas loeb reegel, mida rohkem varastad ja valetad ja teistega kakled/võitled ning iseenda eilsele jutule vastu räägid ja mida segasemat ja seosetumat ümbernurga juttu ajad, seda tegijam/edukam oled ja seda kaugemale sind positsioneeritakse, sest ülemaailmne kontroll on täpselt selliste "kvaliteetidega" ja sellisel tasemel rasside käes. Nüüd mul tekib küsimus miks me tahame seda päästa? Miks me tahame päästa seda poliitikat ja neid inimesi, kes on andmas oma elu ja hinge, et see toimiks just nendel "kvaliteetidel"? Me püüame arutleda, analüüsida ja mõista miks üks või teine suurtegija teeb nii lapsikuid tegusid või räägib nii lapsikut juttu. Sa ei lähe ju hüpnoosis täiskasvanud mehega arutlema, et miks ta mängib Anu Saagimit, kui ta ei tea mida ta teeb. Ta saaks siis aru mida ta on teinud kui keegi teeks selle maagilise sõrmenipsu ja vabastaks ajupesumütsi alt, aga seda nipsu ei tule. Miks me arvame, et poliitikud teavad mida nad teevad? Nende peakohal sammuv seltskond muidugi teab aga neid me telerite ees ei näe kunagi. Meedia on loodud näitlejate jaoks, kes peavad oma poliitkorrektsete juttudega rahva ajusid läbi loputama, et ei tekiks seda kahtlust, et nad pole "päris". Mis on päris? Kui te peate 5-meele reaalsust ainu-päriseks, siis need on kõigest bio-keemilised elektrilised signaalid meie ajus, mis tõlgivad ühte kindlat sagedusriba teise ja kolmanda dimensiooni vahel. See probleem mis on täna nähtavalt manifesteerunud näitab seda mida on viimase 20-10 aasta jooksul planeeritud ja kavandatud. See mida täna kavandame ja loome meele tasandil dimensioon 3-s ühise kollektiivina ühises teadvusväljas, saab oma nähtavuse umbes 10-20 aasta pärast. Nagu me teame on Uue Maailmakorra (NWO) kava umbes 20 aastat ajast maas, mis tähendab seda, et anorgaaniline agoonia ja suurte lolluste tegemine saab olema aina nähtavam ja läbinähtavam. Mida suurem on su teadlikkus, DNA aktiveeritus ja ühendus Alg-Alllikaga ja oma kosmilise perekonna ülaliinidega, seda selgemalt tajutavamaks/nähtavamaks muutub see suur vale, mille sees me oleme pikalt elanud. See vale on olnud niivõrd usutavalt üles ehitatud, et sellest on saanud kollektiivne normaalsus ja tõde. Kõik, kes selles "tões" julgevad kahelda või hakkavad küsimusi esitama on otsemaid ohtlikud ja erilise sihi all. Seda ei pea kartma, ainult juhul kui sa ei ole olnud süsteemi osa ja andnud vande või oma veretilga kuhugi, siis võib mäng minna päris karmiks. Aga ka sellest on võimalik õigete vahenditega välja tulla. Sagedused alates 12 dimensioon koostöös Maaga ja oma vertikaaltelja hoidmine koostöös kosmilise ülaliiniga ei anna ligipääsu sind rajalt maha võtta. Kui me ei topi oma nina nende dramaatilistesse ohvri ja tagakiusaja karmamiasmide näljamängudesse ja ei ürita takistada nende tegevusi nende enda loodud areenidel ja lavadel, siis me lõpetame nende süsteemi toitmise. Vaadake filmi näljamängud. Soovitan vaadata algusest lõpuni aga meenutage või vaadake uuesti kuidas lõppeb näljamängude viimane osa ja mida teeb peategelane Katniss Everdeen oma viimase vibulaskega ja miks ta just nii teeb. Ma ei väida, et süsteemi muutmiseks ei tuleks midagi teha ja ainult kodus oma sagedust tõsta. Tuleb küll teha ja väga palju tuleb teha. Kuid kõik tegevused, ideed, plaanid ja kogukonnad või erakonnad kui soovite neid sellistena nimetada, tuleb luua väljaspool anorgaanika puure/areene. See on ju lollus hakata tiigrite või lõvide puuris mingit oma tantsu lööma või veelvähem mingeid läbirääkimisi pidama. Sind süüakse lihtsalt elusast peast ära nii, et kellegil ei teki väiksematki empaatia tunnet ja kui ausalt ja väärikalt ei saada kätte, siis tehakse trikke ja sohki, aga sulle ei jäeta võimalust võita kladiaatorite areenil. Nendel areenidel lihtsalt ei jää empaatiale, kaastundele või orgaanilistele kvaliteetidele loomuomast ruumi. Nii nagu Mark Twain on kunagi öelnud: "Kui hääletamine midagi muudaks, siis nad ei laseks seda meil teha". Inimestele tuleb jätta õhku illusoorne lootus, et äkki kuskilt tuleb kellegi kaudu lahendused läbi erinevate valikuvõimaluste. Nagu ma juba mainisin senimaani kui keskpangandus kontrollib kogu maailma ja senimaani kui sajad miljardid inimesed elavad meditsiini ja vaktsiinikahjustustega, ei ole vahet kas me oleme maailma parimate kavatsustega, maailma geniaalsemate ideedega ja targemate ajudega erakond või mitte, meist sõidatakse ühel või teisel moel julmalt teerulliga üle läbirääkimisi pidamata. See on fakt ja karm reaalsus, kuid see ei tähenda, et asi oleks lootusetu. Lootusel on oma koht siin ainult läbi teadliku ja kavala tegutsemise, mitte läbi peaees lahmimise, et me tuleme ja teeme, me tuleme ja näitame, me tuleme jõu ja tõega ning lendame kosmilistele terroristide jüngritele ja empaatiavõimetutele otse kõrri ja näitame koha kätte. Ameerika poole pealt on väga kaval tegutsemine läbi Trumpi QAnon salajaste võimuorganite - ma arvan, et sellises stiilis esimesed sammud on juba arvestatavad. Aga vaadake Prantsusmaad, seal on teistsugune lähenemine. Märatsemine käib ja mõned tulemused ka ajutiselt saavutatakse aga lõpplahenduseni ei ole selle aastate pikkuse rahva pealelennuga väga kaugele jõutud. Ma ei mõista neid inimesi hukka, kes tänavale seda tegema lähevad. Sest see on väga emotsionaalselt frustreeriv ja viha tekitav, kui sa näed läbi kuidas sinu elu ja inimesi üritatakse võimuorganite poolt teadlikult hävitada nii füüsiliselt, vaimselt, finantsiliselt ja psühholoogiliselt. Kuid ma ma kardan, et sellise taktikaga lastakse sõjaväe poolt terve see linn ennem tükkideks kui lastakse inimestel Uue Maailmakorra saatuse üle otsustada. Need kes tahavad olla iseseisvad oma majanduse, rahaga või valitsemiskorraga on kõik tükkideks lastud. Afganistaan, Iraak, Süüria, Liibüa, mingil määral ka Egiptus ja paljud teised lõunapool olevad aafrika riigid. Siin ei kuulu arutlemisele see palju saab surma süütuid tsiviilelanikke, sõidetakse tankidega kõigest ja kõigist üle. Ja mille nimel? Ainult energia defitsiidi ja planetaarse kontrolli nimel. Võim ja rahajanu on teisejärgulised ja kattevari. Kui me pimestunult, naiivselt ja sinisilmselt arvame ikka veel, et seda maailma valitsetakse nähtaval tasandil füüsiliste "inimeste" poolt, siis pole mõtet ka seda blogi edasi lugeda, sest me pole aru saanud elementaarsetest ja paratamatutest faktidest mis on ümberlükkamatud. Satanistlik ja Luciferianistlik maailmakäsitlus töötab ohverdamise toiduahelal, mis tähendab, et emamesilastel on vaja saada toitu inimhingede elusat kvantat süües, mis annab võimaluse säilitada kellegil ajutist surematust. Kuna neil on kohati raskendatud meilt saada kätte puhast armastuse energiat, siis nad külvavad hirmu, et toituda meie hirmuenergia pealt, mis on küll väiksema laenguga aga nende jaoks paremini kättesaadavam. Hirm läbi meedia, läbi hariduse, läbi meditsiini, läbi vaktsiinide, läbi sõjaväe, läbi filmide, läbi religiooni, läbi kliimasoojenemise, läbi looduskatastroofide jne. See on maailm kus 10-st korrast tuleb olla 9 korral vaatleja ja ühe korra tegutseja, kui selleks on täpne, selge ja konkreetse signaaliga õige aeg. Nagu ise teate kümme korda mõõda üks kord lõika. Me tihti tegutseme seal kus tuleks olla vaatleja ja jääme vaatlejaks seal kus tuleks hoopis tegutseda. Mis puudutab aga meie igapäevategemisi, igapäevaelu, suhtumiste ja vastutuste võtmise jada, võõraste ja lähedaste inimeste vahelisi suhteid, käitumis-reageerimis malle, siis need on kõige olulisemad ja hinnalisemad väärtused. Mõelgem nende asjade üle mis on päriselt tähtsad. Kui palju me keskendume pseudoprobleemidele ja laseme ennast mõjutada pseudohirmudel, sest oleme andnud alla kontrollida teadlikult oma elu ja infovälja. Ma ei tea mitte midagi poliitikast, poliitikutest, erakondadest, valitsuse sisestest asjadest, põhiseadusest jne. Ma ei tea mitte midagi nendest "tähtsatest" inimestest, ma olen ainult võibolla kuulnud mõningaid nimesid ja põnen mõned nimed ja näod omavahel kokku kui näen aga ma arvan, et mõni 3nda klassi õpilane teab ka paremini kui mina. Kas ma tunnest ennast halvasti sellepärast? Pigem vastupidi. Ma olen edukalt elanud 27 aastat väljaspool seda infot teadmata "tähtsaid" nimesid ja teadmata kuidas riigikogus need malemängud käivad. Mul on heameel, et ma saan asendada seda kõike minu jaoks palju olulisema info ja teadmistega. Kui inimesed hakkavad rääkima minu kõrval poliitikast siis ma võtan kohe kuulaja ja vaatleja rolli, sest see on maailm mis mind siin ilmas kõige vähem huvitab. See on minu jaoks elu kõige mõttetum, igavam, tähtsusetum ja väärtusetum teema millest üldse rääkida, sest poliitika on väljamõeldud fiktsioon lauamäng- monopol, mis ainult näib reaalsena. Reaalselt ei juhita poliitikas midagi, inimestele jäetakse ainult selline mulje, kaasaarvatud neile, kes selle sees on. Politiika baseerub reklaamimisel, ressursside laristamisel, lolli mängmisel, esinemisel ja tähelepanu saamisel. Kahjuks on see ka nii isegi siis kui sinna areenile eksivad ära vahel ka üksikud helgemad, arukamad ja targemad inimesed, kuigi ma vahest jään ka nende puhul kahtlevale seisukohale, kas nad ikka on, sest muidu nad sinna ju ei roniks. Ma olen nõus, et keegi peab olema ka süsteemis sees ja õõnestama süsteemi seespidiselt kui ollakse teadlikud, targad ja kavalad. Keegi peab ennast ohverdama, et rajada ette tee, kuid jällegi see on ajalehtede pealt tekkiv ajutine sähvatus-leek, mis kustub kiirelt kuna toetuspind on märg ja lägane. Ma olen nõus, et keegi peab olema riigikogus, keegi peab kuuluma mingisse erakonda, keegi peab valitsuses töötama, keegi peab presidenti või ministrit mängima, aga selge on see, et määravaid lõplikke otsuseid ei tehta nendel tasanditel. Kui need ametnikud, riigikogulased, pankurid, kohtunikud, doktorid või näiteks politseinikud saaksid ühel päeval aru mismoodi neid on eneseteadmata orjastatud kaitsma seda organiseeritud kuritegelikku maffia riiki nagu näiteks Eesti Vabariik ja kui karm see pilt tegelikult on, siis need inimesed nutaksid oma silmad peast välja ja mõned ei suudaks teatud tegusid selle eluea jooksul endale tõenäoliselt andestadagi. Proovige mind mitte mõista valesti. Ma ei ole hierarhia vastane ning ei arva, et kommunistlik ideoloogia on lahendus kus kõigil on piisavalt ja kõik on kõigiga võrdsed. Võrdväärsus eeldab seda, et varem või hiljem tuleb võitlus. Tasakaal ei tähenda 50/50, tasakaal tähendab 240 ja 120 ühikut, mis kokku moodustab 360 sfäärilise laengu. Trinity sümboli Partiki osakesed tulevad manifestatsiooni aine ja anti-ainena kus ükspool tuleb teadlikult väiksema laengu ja teadvusega kui teine, et anda erineva maitse/kvaliteediga kogemusi tagasi Allikasse. Seega multi-dimensionaalse füüsika ja Keylonta teaduse põhiselt on olnud alati loomulik see, et kellegi võimekus, teadlikkus ja vägi on suurem kui kellegil teisel ja just nii, et mõlemad osapooled on sellega rahul, omades täit mõistmist, tunnustust, usaldust, tänulikkust, auväärset lugupidamist ja armastust. Ka orgaanilistes loomulikes harmoonilistes keskkondades eksisteerib omanäoline hierarhia, kus tegutsevad arhitektid ja projektijuhid, teadlikumad liidrid, kes dirigeerivad üksuseid ja kollektiive, kuid nii, et kõikide elusate hingede hüvede ja vajadustega on arvestatud ja kõik toimib läbipaistva ja arusaadava ühis-hingamis-süsteemina. Kosmiline orgaaniline hierarhialik elukorraldus aga eeldab seda, et elanikud planeedil oleksid 100% joondu oma Autentse Mina ja olemusega ning elaksid Meisterlike suhtumiste, vastutuste ja kvaliteetidega kahjustamata kellegi füüsilist, vaimset, hingelist või emotsionaalset vara ja väärtust. Hakakem teadlikumalt jälgima mis meie ümber päriselt toimub ja te saate aru mille kallal on vaeva nähtud, on ta siis loomulik või ebaloomulik, et see on saanud tulla meile nähtavaks/tajutavaks. Me elame ühel territooriumil, ühes linnas, ühes olgugi siis "riigis", jagame ühiseid poode, autoteesid, jagame ühist elektrit ja vett, kes rohkem kes vähem peavad jagama ka ühist peavarju, kuigi erinevate suletud sissepääsu võimalustega (korterelamud), jagame/vahetame tooteid ja teenuseid, käime võibolla samade juuksurite või samade kingseppade juures, meie lapsed on võibolla kunagi üksteisega parimad sõbrad, me hingame kõik samat õhku, me jalutame samades metsades ja jagame metsas kasvavaid marju ja seeni, kuid ometi käib üks tsirkus ja vihavaen mingite erakondade ja poliitikute vahel. Kus on siin see väärikus, täiskasvanulikkus, austus või meisterlik suhtumine iseendasse ja teistesse? Eelnevate lõikudes sai selgitatud juba piisavalt miks puuduvad paljudel need orgaanilised kvaliteedid - kui inimese DNA-sse on sisse kodeeritud võlts-implantaat ahel "jookse-karga-võitle-seksi-valeta-varasta-kiusa-ohverda-taha-raha siis seda mürgist kemikaali ajukeemiast naljalt välja ei juuri. Hakakem jälgima iseennast ja oma reageeringuid seal kus tunneme frustratsiooni, viha, ahastust, kättemaksuhimu või ka näiteks kadedust, vaenulikkust. On su esiisad kes nad siis on, või on su ülaliinid valinud langeda või mitte, oled manipuleeritud siis oled, kuid sinul täna siin kehastudes on valik. Planeet Maa on vahejaam. Siin otsustatakse, kes pääseb täheväravatest läbi orgaanilisse ülestõusu vangistavast Linnutee Galaktikast välja ja kes mitte. Kui inimese DNA šabloonis pole neid kvaliteete mis peaks olema, siis tagasisünd või taandsünd saab olema möödapääsmatu. Need on elu-energia seaduste alustalad. See ei ole kurja Jumala kohtuotsus, vaid see kes ei lase sind edasi liikuda kõrgematele sfääridele oled sina ise. On selline väljend, et ajalugu kordub. Reaalsusväljad liiguvad matemaatiliste jadade ja tsüklitena sellepärast kordubki, kuid neid tõenäosus ajaliine saab vahetada ja liigutada paremate vastu. Minu ettepanek on see, et kui tulevad järgmised valimised kunagi, siis ehk oleme veel targemad ja veel teadlikumad vaatlejad. ;) Iga valik ja tegu on ta siis teadlik või alateadlik nõuab vastutust ehk tagajärge, kui mitte siin, siis kuskil mujal ja kui mitte kohe siis natuke hiljem. See ei ole lihtsalt niisama nali, et ma lähen ja valin kedagi. Ja see ei ole niisama nali, et ma ei vali kedagi. Kui sa ei tea keda valida, siis ära kunagi vali sellepärast, et sul on valik. Ma ei räägi ainult erakondade vahel hääletamisest, vaid üleüldse elus. Kui sa ei tea, siis ära vali midagi ja vaatle kõrvalt mis edasi saab. Alati on valik mittevalida, ka isegi siis kui sa arvad, et seda pole. Kui sul sõbrad kutsusid restorani ja nüüd sul on valida kahe prae vahel kas loomalihaga või kanaliha, aga sa oled vegan, siis mis valikutest me siin rääkida saame? :) "Vaatlejad on alati tegutsejatest üks samm ees, sest vaatlejal on võimalus õppida tegutseja vigadest. Tegutseja võib teha 10st korrast 9-l suuri ja edukaid tegusid, aga vaatlejal piisab ühest teost ja tegutseja kogu elutöö lendab vastu taevast." - Andero Pebre
956 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page