top of page
Search

Teekond teadmatusse või teekond teadmisse

"Eitamine on üks suurimaid hirmu vorme, mis päädib sellega, et hakatakse eitama ka hirmu ennast." - Hoolekandjad See koht ja ajaliin meie Universumis, mida mööda oleme miljoneid aastaid kosmoses ringi kihutanud jõudis aastal 2012 detsember ja 2013 jaanuar vahemikus haripunkti, kust edasi ei lähe enam asjad vanaviisi. Üks suur kosmiline tsükkel sai üle kivide ja kändude lõpetatud ja mingis mõttes ka üle elatud, mille vahemikus on valatud palju verd, toodud palju ohvreid, tehtud palju ohverdusi ja antud vabaduse eest võitlemise nimel lugematu arv elusid. See viimane 26 556 aastat kestnud tsükkel, mida on planeet, loomad, taimed, inimkond ja paljud inimkehasse kehastunud erinevad kosmilised rassid läbi ajalise lukustuse ja vangistuse pidanud üle elama, on pehmelt ja leebelt öeldes julm.


Tulles nüüd lihtsa inimese perspektiivist vaadatuna tänapäeva maailmas toimuvate sündmuste keskmesse, siis esimesed tunded, mis esile kerkivad on hirm, teadmatus, tohutu mure ja pinge, süütunne, abitus, hüljatus, üksindus, ängistus, pettumus, frustatsioon, seosetus, eluenergia puudus... Paljud enam ei mõista miks nad üldse teevad seda mida nad on koguaeg teinud. Mis on selle kõige mõte? Milleks olen ma kõik need aastad rabelenud ja vaeva näinud? Kelle või mille nimel?

Kelle unistusi ja eesmärke olen ma täitnud? Kas iseenda? Või....

Mida olen teinud valesti, et see pidi just minuga juhtuma? Mida on inimkond teinud valesti, et minu elu peab kannatama kellegi teise või millegi minust mitte sõltuva pärast? Need mõttekonstruktsioonid ja impulsid kumavad läbi, inimkonna ühisteadvusväljast.


Lihtsalt rahu ja mõistmist. 2013ndast aastast alates oli teada, et varem või hiljem saabub päev mil kõikide inimeste eluteed ja teekonnad paika loksuvad vastavalt valikutele. Uue ajaliini sünniga tekib tahest-tahtmata reaalsuspõhine, sotsiaalne, ühiskondlik, mentaalne ja maailmavaate põhine kollektiivne eraldatus. Tekivad leerid. On inimesi, kes valivad liikuda edasi vana langeva ja üle võetud Maa ajaliiniga ja on inimesi, kes valivad liikuda edasi uue puhtama orgaanilise sissetõusu ajaliiniga. Edasi liikumise viise ei ole ainult kaks. Pakutakse ka 4-5 erinevat anorgaanilist fantoom-ajaliini, orgaanilise kõrvale. Paljud pakkumised tulevad ka läbi New Age'i liikumise. Hetkel käib missioon inimeste, kellel vähegi võimekus kannab, ületoomine orgaanilisele uuele ajaliinile, mille planetaarne infoväli on taastumas ja tervenemas. Seda peab tegema iga inimene eneseteadlikult ise, küll aga toetajaskonna abiga. Vana ajaliini peal olev planeet läheb langusesse, mis võetakse täielikult üle kosmiliste teihisintellekti programmide poolt. Hetkel on kahe erineva ajaliiniga reaalsusväljad üksteisele nähtavad ja jagavad sama ajaruumi koordinaati. Mida aeg edasi, seda kaugemale eraldatusse need ajaliinid liiguvad üksteisest, kuniks lõpuks meie pulseeruvad aatomid hoiavad nii teistsugust sagedust, langusesse läinud Maaga võrreldes, et kaks reaalsusvälja muutuvad teineteisele nähtamatuteks. Selle lõpptulem võib võtta aega ligi 900 aastat.

Füsioloogiline/ bioloogiline ja bio-spirituaalne ajaliini vahetus saab toimuda nii kehaga kui kehata, kuid enamjaolt ja pigem alguses liigume me üle läbi "sissetõusu surma", kus kostüüm tuleb maha jätta.


Orgaanilise ajaliini peale üleminek eeldab seda, et oleme kontaktis oma puhtaima olemusega ja kõrgema Mina teadvusega ning tegutseme läbi meisterliku eluviisi suhtumiste ja vastutuste. Sinna ei saa minna läbi hirmu. Hirm on madalsageduslik meelehäire, mis viib lõpuks suurte energiablokeeringuteni kehas. Hirmu tundega kaasnevad biokeemilised protsessid ajus hakkavad tootma mürgiseid mõttekonstruktsiooni sünaptilisi ühendusi, mis takistavad kehal saada kätte loomuliku ühenduse oma kõrgema teadvusega/Minaga. Hirm hoiab meid meelevangistuses. Mida rohkem me eitame ja enda piiratud maailma kinnise vangistunud meelega kaitseme seda enam süveneb hirm veelgi. Lõpuks me tunneme iseenda meelevangistuses ennast kõige turvalisemalt. Me ei tahagi sellest vabaneda, sest see on koht kus oleme harjunud elama ja tegutsema. Kohad mida me ei tea, mis tunduvad meile ülejõu käivad ja mida teised meelevangistuses elavad inimesed pole heaks kiitnud, muutuvad meie jaoks vaimufantaasiaks, väljamõeldiseks ja selle asemel, et tõsiselt ise mõelda, harida, uurida, tunnetada ja vastutus võtta, me valime naeruvääristada ja nalja heita iseenda teadmatuse üle. See on väga irooniline ja samas kurb vaatepilt, kuid vaba valik on vaba valik. Teekond teadmatusesse, ignorantsusesse ja naiivsusesse võtab meilt viimase vabaduse ja hinge ärkamise potentsiaali.


Meil on võimalus valida huvitav ja põnev teekond teadmisse. Teadmisse kus saab elada teadlikku ja täisväärtuslikku elu, koostöös Universumi seadustega, suhtumiste/vastutustega nii, et maha jäävad mured, hirmud, üksindus, abitus, viha, ängistus ja muud madalsageduslikud tunded, mustrid ja emotsoonid. Me võtame endaga kaasa uue Aurora Maa ajaliini peale minnes tõelised elukvaliteedid ja oma täis potentsiaali ning ärkame üles hallist unenäost kuhu oleme juba niigi pikalt ajas kinni jäänud. Me võtame kaasa elurõõmu, sära, tõelise armastuse väe, koostöö ja üksolemise. Me võtame kaasa iidsed teadmised, tarkused ja oskused. Me võtame kaasa vastutuse kõige eest, kuidas käitume, mõtleme, suhleme ja suhtume. Me võtame kaasa vastutuse oma tervise, oma keha ja hinge eest. Me võtame kaasa austuse, lugupidamise, vaimse tervliklikkuse, enese-armastuse, kõrgeima mõistmise ja neutraalsuse kõikides elu aspektides. Ükski orgaaniline tähevärav ei lase meid läbi ilma kõike seda silmas pidades, ilma meisterliku eluviisi praktiseerides. DNA aktiveerimine ja sageduse kasv saab alguse just siit.


Mida rohkem hakkad tajuma iseenda sees sügavamat teadmist, enese-teadvust, rakumälu avardumist, enesekindlust, enese-teadlikkust ja sageduslikku kasvu, seda vähem on sind võimalik manipuleerida, ära kasutada, lollitada ja oma elutee rajalt maha tõugata. Sa muutud lõpuks nähtamatuks ja peatamatuks "tangiks", kes liigub aeglaselt aga väga sihikindlalt. Ükshetk sa võid hakata tajuma ja nägema, et paljud inimesed ümberringi, kes on jäänud vanale ajaliinile hakkavad vaikselt su silmapiirilt ja nähtavusest kaduma. Nende tegevused ja liikumised toimuvad vanamaailma ajaliinil ning sul on võimalus lastagi sellel olla täpselt nii nagu ta on. Me ei hakka kedagi vägisi päästma. See pole meie ülesanne. Me ei hakka kedagi lammasteks sõimama ja kellegi tegevusi maha tegema. Me ei hakka võitlema kellegi või millegi vastu, me ei lasku vastandumisse. Me oma suhtumiste, käitumiste ja tegudega lihtsalt näitame eeskuju ja iga inimene keda see jääb kõnetama, saab alati valida meiega kaasa tulla. Küll aga... Mida varem täna inimene selle otsuse vastu võtab, seda lihtsam see muutus olema saab. Mida aeg edasi, seda raskemaks ja kurnavamaks see ületulek olema saab. Täna on kahe maailma vaheline sageduslik erinevus veel pigem väike, kuid mõnekümne aasta pärast (isegi mõne aasta pärast) on see juba aina märgatavam ja tajutavam, mille tulemusel peab hing tegema biospirituaalselt läbi äärmiselt rasked jõupingutused. Ja see kõik vallandub igas elu aspektis. Kogu tervklik personaalne/isiklik elu saab täieliku skanneeringu. Kui seal on sees palju valu, muret, valet ja katkiseid kohti, siis nende taastamine, parandamine ja ümberkirjutamine võib tuua esile hetkeliselt väga sügavaid madalseise. Käia ära Juurtasandi mõistes põhjas selleks, et ära puhastada ja korrastada sügavale sisse jäänud karmamustrid, mida orgaanilisele ajaliinile kaasa võtta ei saa. Tänane ülemaailmne (28.03.20) elu seisak on juba esimene tõsisem märk ja tunnus sellele, et oma elu teadliku pilgu läbi üle vaadata. Esimene kollektiivne murekoht on juba see, kui paljud inimesed lasevad ennast mõjutada välispidisel peale surutud eetrisse kuvatud peavoolu informatsioonil, mille tegelik sisu ei puuduta inimese personaalset elu praktiliselt üldse. Vanamaailma ajaliin teeb tugevat koostööd ja on otseses seoses peavoolumeediaga, mille kaudu võimendatakse madalsageduslikku energiat ja mille kaudu ühendatakse paljusid ajaloos toimunud hinge minevaid resonantssündmuseid (käivitajad) olevikuga, et tuua surmahirm siia praegusesse hetke. Osatakse "linkida" minevik olevikuga ja läbi selle toita energia defitsiidis olevaid rasse. See mõjutab ainult neid inimesi, kes asuvad NET-Maa ajaliinis ja elavad näoga minevikku. Aurora Maa ajaliinile tulles pöörad sa ennast 180 kraadi näoga tulevikku. Ühes ajaliinis inimesed toodavad, teises loovad. Ühes ajaliinis domineerib hirm, teises armastuse vägi. Ühes ajaliinis liigub inimene tulevikku selgees ehk teekond teadmatusse (ei tea ega näe mis ootab teda ees), teises ajaliinis liigub inimene tulevikku nägu ees ehk teekond teadmisse (teab ja näeb mis ootab teda ees). Me ei saa valida kas olla mingi ajaliini peal või mitte. Igaüks on meist kas ühel, teisel või kolmandal, olenemata kas me seda teame ja teadvustame või mitte. Inimkonna jaoks pole kümneidtuhandeid aastaid olnud sellist valiku võimalust nagu seda on täna, nüüd ja praegu. Iga Suure täheaktivisatsiooni tsükli (26 556 a.) lõpus tekib 17 aastane aken, kus avanevad portaalid, energialiinid, täheväravad ja joonduvad MerKaBa pöörised. Viimane Atlantise täheaktivsiatsiooni tsükli lõpp peatus enneaegselt ja lõppes teatud katastroofiga. Suurt planeedi ülevõtmist planeeriti uuesti aastasse 2012, kuid Orgaaniliste Hoolekandja rasside sekkumisel ja siia varasemalt kehastunud Indigo Laste koostööl suudeti muuta planeedi võnkesagedust nii palju, et kõige hullemad stsenaariumid möödusid. 2000-2017 a. toimunud aknas on palju juhtunud ja toimunud, kuid aastal 2013 suudeti planeedile ankurdada nii võimsad ja puhtad plasmasagedused, et isegi paljude inimeste elu lepingud lõpetati ja muudeti. Massiline taassünd. Paljudesse inimestesse sisenes just siis uus teadvus, hingamine ja tekkis suurem elu mõte. See oli aeg kus planeeti tabas Aurora maa ajaliin. Aurora Maa ise juba eksisteerib tuleviku reaalsusväljas. Ta on põhimõtteliselt tuleviku planeet neile, kes selle ajaliini valivad. Otsesemat teedpidi karantiinis olevast Linnutee Galaktikat välja ei saa kui Aurora Kontiiniumite kaudu läbi Siseloome. Kuna Aurora Maa ajaliinile enam anorgaanilisi rasse kehastuda ei saa nihkes oleva DNA koodiga, siis ülemaailmsed jõustruktuurid hakkavad vahetuma, küll aga läbi agoonia, suurte draamade, vastandumiste ja võitlustega. Meie ei võitle. Me seisame ja laseme sellel hullusel endast mööda minna. Me seisame nii, et viime pihta saamise võimaluse pea olematuks. Me seisame koos nii kaua kuniks oleme täiesti nähtamatud ja puutumatud. Pärast seda kui torm on möödas, me hakkame ehitama ja looma. See teekond teadmisse - taas-ärkamisse (fantaasiamaailma) ei saa olema kerge, kuid me juba teame kes on "kaotanud". Aeg parandab karmad ja haavad nii planetaarselt, ühiskondlikult kui ka personaalselt. Kuid selle aja möödudes tuleks meil teha tööd iseendaga, mitte lihtsalt oodata kuniks "inglid" või "tulnukad" taevast tulevad ja meid ära päästavad. Mitte keegi, kes meist päriselt hoolib ei tule meid päästma, sest see ei läheks kokku orgaaniliste tõekspidamistega. Me oleme ise enda viimane lootus ja me oleme ise enda viimane õlekõrs. Praegu on aeg kus meid pannakse päriselt proovile ja meie peame olema piisavalt targad, et seda teadvustada. Iga valik loeb. Iga hetk päästab. Igaüks suudab. Oleme koos jõudnud nii kaugele ja elame nii erilisel suurte muutuste ajastul, et siin ei ole enam tagasiteed. Meie hinged on valinud siia kehastuda selleks, et siin midagi ära teha, midagi/kedagi aidata, midagi parandada ja tervendada, midagi endast maha jätta ja olla millegi suure alguses. See pole lihtsalt kogemuste saamise planeet. See on tõsiste ülesannetega planeet. "Leia üles oma anne ja saa teada oma ülesanne." - Andero Pebre2,382 views1 comment

Recent Posts

See All
bottom of page