top of page
Search

Ingellik New Age "abi" ja ingellikud arstid

Updated: Mar 8, 2019

"Kui arst ei suuda enam teha head, peab ta vähemalt veenduma, et ei tee kellelegi viga." - Hippocrates Kes on need tiivulised ingellikud olemid ja mis on kogu selle ingelliku sümboolika taga, mis meid ümbritseb kõikjal kuhu vaatame ja tähelepanu suuname. Kelle huvides on pandud meid uskuma, et need valge-tiivulised "inimesed", "olendid", "ülestõusnud meistrid" või "pühad väljavalitud päästjad" on need kelle otsa peaksime raskematel aegadel vaatama ja kes on alati valmis meie abipalveid kuulda/vastu võtma? Kas olete vahest mõelnud või küsinud, kes on tegelikult inglid? Mida nad meilt tahavad ja mida on meil neilt saada? Kas nad on üldse olemas sellisel kujul nagu meile neid presenteeritakse? Kas ingel ei pruugi olla sama üldistatav nimetus või mõiste nagu on "inimene"? Kas kõik inglid on head/kas kõik inglid on halvad? Kust on alguse saanud nimetused nagu: ingel, peaingel, kaitseingel, jumalik-ingel jne? Milliseid paralleele ja seoseid saab tuua New Age ingelliku spirituaalsuse ja praktilist ning vägagi tehnilist tööd tegevate igapäeva arstide vahel? Nendele kui ka paljudele teistele küsimustele on aeg tuua tähelepanu ja võibolla mõnele ka selgust loovaid vastuseid. Juba väga vanadest religioossetest aegadest saadik erinevatest tekstidest, arheoloogilistest arhiividest ja artefaktidest, Koraanidest, Piiblitest, Eenoki raamatutest kuni Sumeri tahvliteni välja räägitakse meile pühadest inglitest. On palju lugusid ja on palju legende, kuid sama palju kui mitte enam, on meie seljataga unustatud, maha vaikitud, moonutatud ja kokku valetatud inimkonna ajalugu, et meid viia kellegile kasulikus suunas liikuvale eksiteele. Kas olete kuulnud terminitest nagu Angelic Human/Ingellik Inimene/Tõeline Inimene/Algne Inimene/Turaneusiami rass? Kes minu valdava taustinfoga on kursis teavad, et inimene kui nimi ei ole päriselt kosmilise rassi nimetus. Sõna "Human race" on tulnud sõnast humanoid, mis viitab tegelikult Pleiaadidelikule/Nordiculistele püsti seisvate käte/jalgadega/peaga kosmilistele olemitele, mille algne päritolu saab alguse üldse Andromeeda galaktikas olevast ja Pleiaadide tähesüsteemis olevest planeet Tarast. Me võime täna enda kohta öelda, et oleme multi-hübriidne vastsündinud, kosmilises algklassi skaalas olevad, planeet Maa ja moonutatud Linnutee galaktika asukad, kellelt on ära võetud kosmilised väärtused, õigused, võimed ja teadmised. Inimlikust rassist on siin saanud vanglaplaneedil elavad võlaorjuses ja karmarattas pöörlevad ajas ja Tiheduses kinni jäänud killustnud hingeosad. Kõlab jubedalt eks? Olenamata sellest, võttes arvesse karmi reaalsuse ja selle kosmilise draama mille sisse oleme ennast teadmatult/soovimatult sisse mässinud on meil paljudel endiselt säilinud tugev ühendus Allika-Loomega ja need on need kvaliteedid, see puhtus, see võimekus ja see meisterlikkus millest "inglid" võivad aga ainult unistada või meilt seda kaaperdada.


Inglitest rääkides kasutatakse kõige vähem sellist terminit nagu "Langenud Inglid", "Langenud Inglite kollektiiv" või "Metatroni kollektiiv". Metatroni kollektiiv on mänginud meie planeedi ajaloos väga suurt ja mõjuvõimast rolli. Sellest kollektiivist pärinevad kõik anorgaanilised "Ülestõusnud Meistrid", "Valgustunud", "Gurud", Peainglid eesotsas Peaingel Miikael ja Gabriel, religioossed "Jumalad" ja palju teisi, kes esindavad erinevaid Anunnakide liine ja kes otsustasid ennas teadlikult Allikast eraldada, hakates ise "Jumalateks". Selle seltskonna julmad valikud on viinud "Tõelised Ingel-Inimesed" langusesse põhjustades suurt peavalu kogu meie Ajamaatriksis, traumeerides erinevaid orgaanilisi rasse oma energiadefitsiidis oleva olemusega. Selle seltskonna nimeks on saanud "Kosmilised terroristid". Kuna planetaarne kontroll kõikides eluvaldkondades alates finantsmaailmast, lõpetades meditsiini ja haridussüsteemini on Langenud Inglite kollektiivi käes, siis ei saa ka hukka mõista nende ohvreid ehk neid miljardeid inimesi üle planeedi, kes kuuluvad ükskõik millisesse religiooni või New Age'i liikumisse/kollektiivi. Nad kõik on kahjuks unustanud, kes nad päriselt on. Tõeline Ingellik-Inimene ei olnud tiivuline sauaga või mõõgaga habemik pilve kohal, vaid midagi mida meil on täna isegi raske ja keeruline ettegi kujutada. Algne Inimene planeet Taral Tihedus 2. dimensioonides 4,5 ja 6 oli valgusetoiduline, androgüünne, suguta, seedeelundkonnata, füüsiline (eeterlikum), tugev, intelligentne, malbe, südamlik, teadlik, 5-6 meetrine vees hingav igavikuline mittehaigestuv, mittesurev, täieliku 12-dna ahela aktiveeritusega 12 sõrme ja varbaga "Avatarlik" olem, kelle võimekuses oli sooritada füüsilisi ülestõusmisi, demanifesteeruda, leviteerida, telekineesida või teleporteeruda, teades multi-dimensionaalseid Merkaba dünaamikaid ja Keylonta seaduspärasusi. Tõeline Ingellik-Inimene oli valgusaastaid arenenum, teadlikum, võimekam ja orgaanilisem kui need tegelased kes esindavad ennast "Tänapäeva Peainglitena". Need Langenud Inglite kollektiivi esindajad on tugevad manipulaatorid, ärakasutajad ja äärmiselt ohtlikud neile, kellel on puhas algne ühendus Allika-Loomega, kuid kes ise ei ole sellest teadlikud. Saades teadlikuks oma algsest Jumalikust väest ja võimust, oma energeetilisest võimekusest ja tugevusest muutud sa puutumatuks ja sageduslikult ligipääsmatuks neile, kes soovivad sinu energiat. Sõna ingel inglise keeles on "angel", mis pärineb sõnast "angle" ehk nurk. Kes minu taustinfoga on kursis teavad, et kogu manifestatsioon ja loome-dünaamika järgib kindlaid matemaatilisi jadasid ja kindlat geomeetriat. Sammuti on alusšabloonile ehk Kathara puule ehituvad geomeetrilised Keylon koodide elemendid alati kindlate nurkade all. Tihedused on üksteisest eraldatud kindlate nurkade all (45 kraadi), dimensioonid on üksteisest eraldatud kindlate nurkade all (90 kraadi). Sageduste vahetamine tähendab liikumist erinevate valgust peegelduvate pöördenurkade vahetamisega ruumis ja ajas. Lühidalt öeldes, ja siit edasi liikudes, et minu sõnum ja asja point paremini kohale jõuaks, on siin sõnal "angle" ehk "nurgavahetus" ääretult suur roll ja kindel seos inglitega. Metatroni kollektiivi algatatud valikute tagajärjel tekkis meie Ajamaatriksis suur langus kuhu sisse jääb ka meie Andromeeda galaktika langus 250 miljardit aastat tagasi, mille katastroofi tagajärjel tekkis meie moonutatud anorgaaniline Linnutee galaktika ja päikesesüsteem. Teatud kosmiliste valikute tegemisel Tihedus 4-s juhtus, see, et orgaanilised ja loomulike nurkade all peegelduvad reaalsused väänati vale nurga alla ehk näiteks - 45 kraadine nurk väänati 60 kraadise nurga alla (Elusa elulille faasivad lootosõied väänati vale nurga alla, mis tekitas Surnud lukustunud Elulille geomeetria, mis on meile tuntud kui Kabbalah Elulille sümbol), mis tekitas kunstliku eraldatuse Algsest Allikast ja sealt tulevast teadvuse sissevoolust. Suurtest orgaanilistest "inglitest" ehk täpsemalt orgaanilistest igavikulistest kosmilistest rassidest (ingel ja inimene ei ole kosmilise rassi nimetused) said selle valiku tulemusel anorgaanilised energiadefitsiidis vaevlevad surematud "Langenud Inglite kollektiiv ehk meile tuntud ka kui "Vastanduvad Anunnakid" kuhu kuuluvad ka "Zetade" ja "Dracode" rühmitused. Mida tahtsid need anorgaanilised rassid ehk langenud inglid meilt ingellikelt inimestelt juba 550 miljonit aastat tagasi kui toimus inimkonna kõige suurem langus? Kuskilt on ju pärit juba kõrgematest Tihedustest ka need terminid nagu kadedus, võimujanu, ahnus, omakasupüüdlikkus, kättemaks, kibestumine, hirm, argus, silmakirjalikkus jne. See tuhandetest orgaanilistest kosmilistest rassidest kokku pandud projekt ehk Ingellik Inimene - Turaneusiam - T1 Projekt oli midagi mida polnud enne nähtud terve meie 950 miljardi aasta vältel, mil meie Ajamaatriks on siin elutsenud. See oli imetlusväärne ja uskumatult ilus kosmilises mastaabis püha projekt kus ühest rassist loodi "tervendaja rass", kelle missiooniks oli taastada langenud rasside koode, Turaneeslaseks kehastudes. Paraku andis see võimaluse kehastuda ka mitte-õilsate ja mitte-puhaste kavatsustega kosmilistel rassidel nagu seda oli Langenud Inglite kollektiiv. See kollektiiv on tegutsenud inimkonna vastu aegade algusest saadik ning nende kõige suuremaks sooviks on see, et me ei saaks teada kes me tegelikult oleme. Tänu sellele teadmatusele saavad nad esitleda ennast meile kui "kaitsjad", "päästjad", "abistajad" ja "valvurid". Kui nad meid ei salli siis miks nad meile lõppu peale ei tee koheselt? Miks nad meiega mängivad ja manipuleerivad? Vastus sellele on lihtne. Siin kehastudes hoiavad paljud inimesed, ehk erinevad orgaanilised kosmilised rassid, planeedil seda puhast koodi ja eluenergiat, seda puhast Allikaga ühenduses süütut, rikkumata puhast eluenergiat, mida neil on elus püsimiseks just vaja. Nad kasutavad meid läbi New Age kanaldamiste, läbi meditsiini, läbi religiooni ja ka läbi võlaorjuse. Nad annavad meile täpselt nii palju, et hoida meid elus, kuid täpselt nii vähe, et hoida meid teadmatult haigetena. See ei õnnestu kõigi peal, kuid see on õnnestunud siiski valdav enamuste peal. Kas siis tõesti kõik inglid on halvad ja kuuluvad kosmiliste terroristide grupeeringusse? Jah, need keda meile esitletakse läbi New Age'i on kõik ühest pundist ja nagu te aru olete saanud tuleneb sõna ingel hoopis nurga vahetusest ehk mulit-dimensionaalse reaalsuspildi väänamisest/manipuleerimisest. Seega sõna "ingel" ise kannab endas anorgaanilist mustrit ja alatooni. Kuna see nimi on saanud siin meie reaalsuses nii helget ja pühalikku maikku ja seda igaltpoolt võimendatakse nagu näiteks aastalõpu saatele kombeks "Inglite Aeg" jne.... siis mõistmaks algset inimlikku olemust, oleme võtnud terminiks Ingellik Inimene, kes oli tõeline paradiisi inimene ja kelle võimekus ületab kõiki meile tuntud ingleid. Kui inimestel oleks vaid aimu kes on tegelikult inglid, siis ka nende valikud oleksid tõenäoliselt teised, kuid paraku on need religioossed ja New Age'likud manipulatiivsed uskumused teinud oma tööd. Tegelikult otsivad inglid ise meilt abi, kuid me oleme andnud käest oma sünniõiguslikud väärtused ja varad neile, kes meist kõige vähem hoolivad. Kas tõesti on ka kaitseinglid pahalased? Ütleme nii, et meil kõigil on sünnist saadik kaasas ja kõrval teatud Hoolekandjad ja Järelvaatlejad, kes kuuluvad sinu kosmilise perekonna liini, kuid need valvurid ja kaitsjad ei ole kindlasti inglid, keda meile esitletakse. Inglid ja deemonid on alati olnud omavahel vaenlased, nii nagu on olnud vaenlased Luciferianid ja Satanistid. Paljud ei tea, aga tegelikult on käinud ja käib siiani kahe peamise anorgaanilise kosmilise rassi omavaheline võitlus, kes saab eelise toituda orgaanika arvelt. See vastandumine on tuntud ka kui "Jumal" vs "Kurat", "Paradiis" vs "Põrgu". Loomes on alati käinud ja käib edasi võitlus mitme energiadefitsiidis oleva rassi vahel. Hea ei võitle kunagi kurjaga. Kuri võitleb ikka kurjaga. Peaingel Miikeali õpetused/kanaldused/meditatsioonid jne on meie planeedil saanud palju päevavalgust kelle taha on kogunenud suur hulk teadmatuses inimesi. Need inimesed moodustavad vampiirilikke energia egregore, mis levib inimestelt inimestele nagu viirus. Mida kõike ka ei tehta, see energia liigub alati üles pealikeni. Inglid oma olemuselt on sõbralikud, veetlevad, ahvatlevad, huvitava jutuga, pimestavalt "ilusa valgusega" ja nad on alati "üli tähtsa ja suure sõnumi kandjad", tehes peale selle suureks ka inimese enda, kes neid oma infovälja on lasknud. Inglitega suhtlemine, nendelt info saamine, abi saamine või energia saamine on alati tasuline. Nad ei anna midagi meile tasuta või andmise rõõmust. Nad annavad meile piisavalt, et olla meie külje all, et meis tekitada huvi ja põnevust. Vajadusel teevad nad meid haigeks ja siis "imemoel" ka tervendavad, siis teevad veel haigemaks ja siis "imemoel" jälle tervendavad, kuni lõpuks sa oled rattas kust väljapääs tundub pea, et võimatu. Inglitest sõltumine võib viia päris karmide tagajärgedeni ja ma usun, et võibolla on ka isegi mõnel lugejal need kogemused olemas. Inglliku olemuse või ilusate tiibadega naiseliku kuju saavad "shape shiftida" (kuju võtta) kosmilised rassid ilma mingi probleemita kuhu võivad kuuluda ka Reptiilid, Dracod, Anunnakid või muud deemonlikud-arhondilikud energiavampiirid. Valgusega saab alati mängida, kuid signatuuri ja käitumismustritega või lähenemiskatsetega enam nii lihtne pole, sest anorgaanilise käitumise tunneb ära, kui sa tead kuidas käituvad orgaanilised rassid. Kui sa tõstad oma teadlikkust ja oled teadlik siis tõenäoliselt ei hakka see teine pool isegi vaevuma sinule läheneda. Kui sa oled aga roheline värskelt spirituaalset maailma avastanud lahtise südamega siiras sinisilmne avastamishuviline siis kindlasti võetakse ühendust ja proovitakse. :) Nüüd kuidas on sellega seotud meditsiin ja arstid? Kui me siia sünnime, siis me tuleme siia väga siiraste ja süütutena hoides endas Jumalikku ühendust ja orgaanilist joondumust. Me küll tuleme mälukaotuse ja geomeetrilise nihkega aga sellegipoolest on meil ürgne kosmiline elusate keskkondadega ühendus, mis hoiab meis elujõu ja elamise soovi instinkte. Kuna Langenud Inglite jaoks oleme me siin planeedil lihtsalt üks kaup, mille taga on vajalik füüsiline ja energeetiline ressurss, siis tuleb teha igale hingele varakult ära hunnik vaktsiine mitmetes intervallides, et meie DNA-d lõhkuda ja loogilist mõtlemist pärssida. DNA aktiveeritus ja loogiline mõtlemine on neile nagu tõrva tilgad meepotis. Meie kosmiline geneetiline kood annab meile teadmised meie päritolust ja meie mõtlev meel ja Autentse Minaga joondumine annab meile, lisaks meisterlikule eluviisile, ühele kosmiliselt intelligentsele olemile loomuomase iseseisva loogilise mõtlemise ande. Kõigepealt teevad nad meid haigeks nii, et enamus inimesi sellest aru ei saaks (ei oma tähtsust kui vähemus saab) ja siis annavad nad meile "abi" ja hakkavad meid "päästma". Meditsiini eesmärk ei ole tappa, vaid hoida inimest elus nii haigena ja nii pikalt kui võimalik. Kogu selle aja vältel imetakse inimestelt eluenergiat. Kõige suuremad Langenud Inglite energia egregorid asuvad haiglates. Haiglates suremine on neile ka kõige kasulikum, sest inimese lahkumisel siit ilmast vallandub tohutult suur energialaeng, mis suure tõenäosusega osaliselt ära süüakse (Siin on nüansse - oleneb millist kaitset ja tuge pakub kosmiline Hoolekandjate liin). Võibolla nüüd saate aru miks meid päästa üritatakse? Kui eesmärk oleks ainult tappa, siis ei oleks ju pointi kiirabidel ja haiglatel ega? Kõike kontrollitakse ja ükski detail ei jää siin planeedil juhuse hooleks. Jällegi ma ei saa väita, et kõik arstid on pahad ja Langenud Inglite hüpnoosi mõju all, küll aga on sealne ülesehitatud süsteem üheselt mõistetav. Üldjuhul need arstid kes hakkavad asjale pihta saama läbi udulooride, need ka sama kiirelt eemaldatakse positsioonilt ja võetakse uus asemele, kes paremini hüpnoosile alluks. Meditsiin ja kiirabi on siin reaalsuses vahest ka elusid päästev. Kuid kui mõelda mis vahendid ja tehnoloogiad olid juba olemas 20. sajandi alguses, siis meditsiin tänapäeval on endiselt kiviajas. Bioloogilised tervendavad preparaadid, mis on kooskõlas inimese orgaanilise bio-keemilise olemusega on pikalt saladuses hoitud ja keelustatud, sest võimutsev kosmiline rass tunneb hirmu inimeste ärkamise ja teadlikkuse kasvu ees. Kes sooviks anda inimestele vahendeid iseenda tervendamiseks kui eesmärk on haiglates hingi kaaperdada? Neil on hirm selle ees, et eluenergiast toitumine võib ühel päeval siin reaalsuses lõppeda ja anorgaanilised egregorid puruneda. Inglite sümboolika haiglatest ja meditsiini asutustes ei ole ka juhuslik. See on kõik kosmiline kontroll ja kellegi käpa alluvuses tegutsemise sümboolika. Sama kehtib ka kirikute ja valitsuse hoonete puhul. Zeta-Reptiiline mao-ussi meditsiini sümboolika kirjeldab Indigo Laste teadlikku mürgitamist ja hävitamist. Mida edukamalt areneb meditsiin, seda edukamalt haigestuvad inimesed. Mida rohkem arstiks õppijaid, seda rohkem medikamentidest hiljem sõltuvaid. Arstid peavad esindama ingleid, süsteem peab esindama haigeid, kes vajavad abi. Annetused, toetused ja süsteemi enda poolt haigeks tehtud laste jaoks rahade kogumised, mille süsteemi enda kontodel peituvad triljonid, on massi meeltekontrolli programmi atribuudid. See on kurb ja õõvastav orjandusmudel, kus väiksed verejanulised tüütud sääsed omavad ülemvõimu lõvide üle. Kõige kurvemaks teeb selle asja juures see, et inimesed ei tea kes nad on ja kes neid valitseb. Kui nad saaks aru sääse ja lõvi vahelisest kontrastist siis kellegil ei tekiks küsimustki, mida edasi teha aga kuna meil võtab see veel aega, siis senikaua peame alluma nendele sääskedele, kes kutsuvad ennast "Valgustunuteks", "Illuminaatideks", "Peaingliteks", "Suurmeistriteks" või tont teab kelleks veel. Kujutage nüüd ette, et lõviema läheb ja annab vabatahtlikult oma lõvikutsika sääskede parve kätte, kes nüüd teda torkima hakkavad ja nii mitu korda aastas, kuni lõpuks see lõvikutsikas kas annab otsad või kasvab temast väga suure aju või füsioloogilise kahjustusega suur saamatu hooldatav lõvikuningas. See on täiesti ennekuulmatu ja hullumeelsuse tipp. Selleni on jõudnud nüüd see sama Ingellik Inimene - Paradiisi Inimene, kes kunagi aitas neid, keda me nüüd endale kanaldamistega biovälja sisse laseme, kirikutes kummardame, et me oma hingest ja kehast ilma jääksime, ja kelle süstalde sisu usaldame oma vastsündinud inimkute vereringesse. Kui kaugele valime veel minna? Kas nii kaugele, et arvame sinisilmselt, et valimistel saame sääskede vahel valida, kes imeb ja kes ei ime? Kas sa teed sääsele sõnadega selgeks, et lõpeta palun parasiitlusega tegelemine? Kahjuks või õnneks ei tee. Ärgem arvake, et vanglaplaneedil valides me muudame sääskede mõtlemist, kavatsusi või eesmärke. Samamoodi ei tee sa Peaingel Miikaelile selgeks seda, et kanaldamine on eluohtlik, rikub inimese DNA-d ja võib lõppeda hinge killustumisega. Ükski orgaaniline rass ei tegele kanaldamisega, kus olem tuleb sinu biovälja jagama sinuga sinu keha. Keylonta suhtlus, ehk kaugsuhtlus on orgaaniline telepaatiline suhtlemise ja info vahetamise viis/vahend. Kokkuvõtteks võib öelda, et inglitelt saab tõepoolest abi, aga alati mingi kindla hinna eest. Nad aitavad ja hävitavad inimest samaaegselt luues illusiooni, et nad on meie tõelised kaitsjad ja hoolekandjad, kuid tegelikult sorgivad nad ennast inimeste tegelike Guardianite/Hoolekandjate vahele. Inimestel on antud vaba tahe ja luba neid uskuda ja nendega koostööd teha, kuid enamjaolt kuni teatud piirini. Inglid saavad meid "aidata" tervist parandades kui ka meie finantsilist olukorda päästes, kuid vastutasuks tahavad nad meie puhast orgaanilist eluenergiat. Nad saavad magnetiliselt tõmmata meie ellu ka seda mida me orgaaniliselt pole ise valinud luua. Hakakem teadlikult tunnetama ingllike olemite tegelikku sisu ja signatuuri ning proovige välja lugeda varjatud sõnumeid, mis ei ole loodud teie kõrgemaks hüvanguks. Me ise oleme tõelised "Inglid", küll aga natuke unised, lukus ja mõningate piiratud & ära võetud võimetega. Kui soovid kellegi toetust, tuge või abi kõrgemalt siis võta teadlikult kontakti oma Hinge identiteedi kõrgema Minaga Tihedus 2 või oma kosmilise perekonna ülaliinidega. Ärgem andkem oma jõudu ja energiat võõr-rasside kätte. Olgem ikka teadlikud! "Demons & Angels both are the same, if you go back far enough or cut deep enough." - Kelley Armstrong

1,980 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page